Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Diversiteit in de zorg

Diversiteit en inclusiviteit zijn termen die de afgelopen tijd veel opkomen in de politiek, het nieuws, maar ook in veel cursussen en trainingen. Zo zorgt onder andere culturele diversiteit vaak voor een hogere omzet, betere overlevingskansen, creatievere probleemoplossingen en meer tevreden en loyale werknemers. Hoe spelen deze onderwerpen een rol op de medische werkvloer?

Denk hierbij aan de samenstelling van het personeel, en hoe deze de huidige diversiteit in de samenleving adequaat weerspiegelt. De arts in de spreekkamer ziet er vaak heel anders uit dan de patiënt waardoor de belevingswerelden van elkaar kunnen verschillen. Het uitvoeren van een divers en inclusief klimaat op de werkvloer heeft daarentegen bewezen ontzettend effectief te zijn. Het is ontzettend goed dat werkgevers er op gericht zijn om verschillende soorten werknemers en doelgroepen aan te nemen en ervoor te zorgen dat zij door kunnen groeien. Echter als die verschillende soorten werknemers in dienst zijn, wil dat nog niet zeggen dat ze hun unieke talenten laten zien, goed met elkaar samenwerken, en of dat ook zo blijft. Hier komt inclusiviteit bij kijken: ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. In een notendop betekent diversiteit verschillende soorten mensen uitnodigen om aan tafel te zitten, inclusiviteit daarentegen houdt in dat je de mensen ook uitnodigt om deel te nemen aan de maaltijd.

Kijkend naar de medische werkvloer, behoort ook ongelijkheid op basis van gender helaas nog niet tot het verleden. Zo blijven vrouwen vaker ondervertegenwoordigd in (bestuurlijke) topfuncties. Bovendien heeft 10-25% van de studenten op de Nederlandse medische faculteiten een niet-Westerse migratie-achtergrond, maar stroomt minder dan 10% van hen door naar een opleiding tot medisch specialist of huisarts.

Als een vereniging die zich van oudsher focust op het behartigen van de belangen van vrouwelijke artsen vinden wij als Young VNVA dat diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin van het woord een onderwerp is dat besproken moet worden. Dit zodat alle artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en al hun eigenschappen, als arts én als persoon, toe kunnen passen in het uitoefenen van hun beroep.

Sluiten
X Zoek