Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Follow-up rapport van Nederland ingediend bij CEDAW

In zijn Conclusies en aanbevelingen in november 2016 (zesde rapportagecyclus) had het CEDAW-Comité het Koninkrijk der Nederlanden opgedragen tussentijds te rapporteren over de aanbevelingen betreffende gender-stereotypering, dataverzameling betreffende geweld tegen vrouwen en maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie en seksuele intimidatie. De Nederlandse regering heeft dit vier pagina’s tellende follow-up rapport tijdig ingediend bij CEDAW en een week later, op 15 november, naar de Tweede Kamer verzonden.

Sluiten
X Zoek