Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

VNVA Els Borst Oeuvreprijs

De VNVA Els Borst Oeuvreprijs is ingesteld om de nagedachtenis aan Els Borst blijvend te eren door de instelling van een aan haar op te dragen oeuvreprijs. Haar leven en werk stonden in dienst van een respectvolle en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg waarbij aan de verschillen tussen individuele patiënten optimaal aandacht besteed wordt. Haar volharding en inventiviteit resulteerden in betere zorg voor grote aantallen patiënten. Verbreding en verbetering van beroepsopleidingen betekenden daarvoor waardevolle bijdragen. Deze aspecten willen wij centraal stellen bij de criteria voor een dergelijke prijs.

De VNVA Els Borst Oeuvreprijs zal worden uitgereikt aan een prijswinnaar(s) die vanuit een thematische invalshoek een doeltreffend, en vaak langdurig, project heeft weten uit te werken dat valt onder de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen.
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs wordt eens per 3 jaar toegekend. Nominaties kunnen worden ingediend via het VNVA secretariaat tot uiterlijk 1 juni van het jaar voor de prijsuitreiking, ofwel tot 1 juni 2026.
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs winnares wordt in december bekend gemaakt.
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs wordt aansluitend aan de VNVA voorjaarsledenvergadering uitgereikt in een door de prijswinnares samengesteld symposium.

Een besluit tot voordracht voor de Els Borst Oeuvreprijs wordt in samenspraak tussen de commissie Corrie Hermannprijs en het VNVA bestuur genomen. De commissie Corrie Hermannprijs zal, als er mooie voordrachten worden ontvangen die passen bij de Els Borst Oeuvreprijs, een suggestie doen aan het VNVA bestuur.

Het VNVA bestuur maakt de voordracht bekend. De Els Borst Oeuvreprijs is een waardering voor het op de kaart zetten van een project dat heeft bijgedragen aan de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen.

De commissie Corrie Hermannprijs is ook attent op potentiële kandidaten voor de VNVA Els Borst Oeuvreprijs. Ten aanzien van de Corrie Hermannprijs en de Els Borst Oeuvreprijs geldt dat toekenning van de ene prijs, toekenning van de andere prijs uitsluit.

Criteria VNVA Els Borst Oeuvreprijs

De prijswinnares:

 • Heeft zich langdurig ingezet voor een project ter verbetering van de gezondheid van vrouwen
 • Heeft landelijke bekendheid en een bepaalde positie in het maatschappelijk debat
 • Is emancipatoir ten opzichte van vrouwelijke artsen
 • Heeft aantoonbaar aandacht voor seksespecifieke geneeskunde
 • Is wetenschappelijk of anderszins actief op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg
 • Is bij voorkeur vrouwelijke arts
 • Bevindt zich aan het eind van haar carrière

Een officiële voordracht dient te bestaan uit:

 • een samenvatting van het onderzoek/project, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de relatie is tussen het onderzoek/project en de doelstellingen van de VNVA;
 • een beschrijving waarom deze voordracht in aanmerking komt voor de Els Borst Oeuvreprijs;
 • een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens;
 • een correspondentieadres.

Prijswinnaressen hoeven geen actieve inbreng te hebben (gehad) in de VNVA en hoeven geen lid van de VNVA te zijn.
Van een prijswinnares wordt wel verwacht dat zij zich kan vinden in de doelstellingen van de VNVA en zich inzet voor de vereniging.

De uitreiking van de Els Borst Oeuvreprijs is gekoppeld aan een VNVA-symposium. De inhoud van dit Els Borst Oeuvreprijs Symposium heeft betrekking op de activiteiten van de prijswinnares. Daarnaast ontvangt de prijswinnares een blijvend aandenken.

Els_Borst

Prijswinnaressen VNVA Els Borst Oeuvreprijs

2022Marlies Bongers
2021Hanneke Takkenberg (toegekend in 2018)
2015Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts
Sluiten
X Zoek