Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Commissie Intervisie en Coaching

Samenstelling commissie:

  • Mevr. J.A.M. (Moniek) de Boer
  • Mevr. A.G.E. (Angelique) van Dam
  • Mevr. F.M.J.G. (Floor) Martens

Missie
Vanuit beleidsoogpunt is het zorgelijk dat ruim 7 % van de aiossen voortijdig stopt met de opleiding (Medisch Contact 2011) en dat ongeveer 20% van de artsen voldoet aan de kenmerken van een matige tot een ernstige burn-out. De meest centrale determinanten voor het stagneren in opleiding en carrière blijken de competenties professionaliteit en communicatie. Doel van intervisie, supervisie en coaching is verbeteren van de persoonlijke en professionele kwaliteit van artsen, verhogen van werkplezier en motivatie van artsen en artsen in spe.

Verbetering in persoonlijk en professioneel functioneren zal op termijn leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en een verminderde uitval van artsen en aio's.

Coachen van coassistenten - onderdeel van de opleiding?

De commissie stelt zich voor

Klik op de afbeelding om de volledige foto te bekijken.

Sluiten
X Zoek