Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Commissie Corrie Hermannprijs

Samenstelling commissie:

  • Mevr. A.H.E.M. (Angela) Maas, voorzitter (cardioloog, Nijmegen)
  • Mevr. S. (Sylvia ) Buis, (huisarts)
  • Mevr. I.M. (Irene) Hellemans, (cardioloog, np)
  • Mevr. G. (Gemma) Kenter, (gynaecologische oncologie, Amsterdam UMC)
  • Mevr. J. (Jeanine) Roeters-van Lennep, (internist vasculaire geneeskunde, Erasmus MC)

Toekennen en uitreiken van de Corrie Hermannprijs.
De uitreiking van de Corrie Hermannprijs is gekoppeld aan een VNVA-symposium. De inhoud van dit Corrie Hermannprijs Symposium heeft betrekking op de activiteiten van de prijswinnares.

Eens per twee jaar wordt in het voorjaar door middel van advertenties en mailings opgeroepen kandidaten aan te melden. De Corrie Hermannprijs winnares wordt in december bekend gemaakt.

Achtergrond Corrie Hermannprijs
De VNVA kent de Corrie Hermannprijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

Bekijk hier voor meer informatie over de criteria en de voorgaande prijswinnaressen

VNVA Els Borst Oeuvreprijs

De VNVA Els Borst Oeuvreprijs is ingesteld om de nagedachtenis aan Els Borst blijvend te eren door de instelling van een aan haar op te dragen oeuvreprijs. Haar leven en werk stonden in dienst van een respectvolle en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg waarbij aan de verschillen tussen individuele patiënten optimaal aandacht besteed wordt.
Haar volharding en inventiviteit resulteerden in betere zorg voor grote aantallen patiënten. Verbreding en verbetering van beroepsopleidingen betekenden daarvoor waardevolle bijdragen. Deze aspecten willen wij centraal stellen bij de criteria voor een dergelijke prijs.

De VNVA Els Borst Oeuvreprijs zal worden uitgereikt aan een prijswinnaar(s) die vanuit een thematische invalshoek een doeltreffend, en vaak langdurig, project heeft weten uit te werken dat valt onder de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen.

Een besluit tot voordracht voor de Els Borst Oeuvreprijs wordt in samenspraak tussen de commissie Corrie Hermannprijs en het VNVA bestuur genomen. De commissie Corrie Hermannprijs zal, als er mooie voordrachten worden ontvangen die passen bij de Els Borst Oeuvreprijs, een suggestie doen aan het VNVA bestuur met het verzoek mee te denken. [...]

Klik hier voor meer informatie over de VNVA Els Borst Oeuvreprijs
Els Borst (1)

Het Corrie Hermannprijs Fonds steunen?

Een schenking voor het Corrie Hermannprijs Fonds is van harte welkom. Om dit proces zo makkelijk mogelijk te maken, maken wij hiervoor gebruik van ClubCollect. Klik hier om een schenking te doen voor het Corrie Hermann Fonds.

De commissie stelt zich voor

Klik op de afbeelding om de volledige foto te bekijken.

Sluiten
X Zoek