Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

2013 - VNVA Corrie Hermannprijs Symposium

Toine Lagro-Janssen opent als dagvoorzitter het Corrie Hermannprijs Symposium 2013, dat is georganiseerd ter ere van prijswinnares Hedwig Vos.

Presentatie Pim Assendelt

Gender, cardiovasculair risicomanagement en Gezondheidszorg 2.0: de toekomst van de huisartspraktijk

Prof. Dr. W.J.J. (Pim) Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen

We weten steeds meer over genderverschillen in hart- en vaatziekten. Degenen die van het belang overtuigd zijn, zullen vaak niet snappen waarom alles in de praktijk zo langzaam gaat…. En dan blijkt ook nog dat diezelfde praktijk komend decade snel zal veranderen: meer vrouwelijke artsen, meer multidisciplinaire samenwerking, andere procedures voor richtlijnen, zelfmanagement, groepsspreekuren, internetfora, elektronische patiëntendossiers, grotere nadruk op preventie. Hoe zal het gender-specifiek cardiovasculair risicomanagement vanuit de huisartspraktijk er anno 2025 uitzien?

Presentatie door Miriam de Kleijn en Wanda de Kanter

Nooit meer roken

Presentatie door Lieke de Jong

Preconceptiezorg, gezondheidsbevorderend voor toekomstige patiënten

Mw. Dr. L.C. (Lieke) de Jong-Potjer, huisarts te Zoetermeer en projectleider Healthy Pregnancy 4 All, Preconception Care and Risk Assessment during pregnancy. Afdeling Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC, Rotterdam (www.erasmusmc.nl/HP4ALL)

Preconceptiezorg is een ultieme vorm van preventie. Door risicofactoren voor een zwangerschap op te sporen en vóór de conceptie aan te pakken is het gezondheid bevorderend voor het aanstaand ouderpaar en het kind. Optimalisatie is zo belangrijk, omdat de omstandigheden in utero niet alleen een gezonde start in het leven bepalen maar ook de kansen op obesitas en hart- en vaatziekten/chronische ziekten op latere leeftijd (foetale programmering). De programmatische aanpak van preconceptiezorg in het landelijke zorgexperiment Healthy Pregnancy 4 All wordt toegelicht. En wat u als arts in uw dagelijkse werkzaamheden kunt doen om de preconceptionele gezondheid te bevorderen.

Presentatie door Laurent de Vries

Centra van preventie en gezondheid: toekomstmuziek?

Dhr. L.F.L. (Laurent) de Vries, algemeen directeur GGD Nederland

Hoe komen we op wijkniveau tot centra van preventie en volksgezondheid? Hoe verbinden we public health met de eerste lijn? Wat zijn de kansen en bedreigingen? En wat is de rol van de lokale overheid?

Sprekers

Sluiten
X Zoek