Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Commissies

VNVA Commissies

De VNVA heeft een aantal commissies ingesteld. Deze commissies werken vanuit een geformuleerde missie en visie. De commissies ontvangen een budget vanuit de vereniging nadat er een werkplan en...

Lees meer

Commissie START

De commissie Start richt zich op medisch studenten, co-assistenten en jonge vrouwelijke artsen. Zij wil zich onder andere richten op de netwerkfunctie van de VNVA. Zij doet dit door startborrels die...

Lees meer

Commissie Hilly de Roever-Bonnet Fonds

Dit kleine fonds is bestemd om wetenschappelijke projecten op het gebied van vrouwen en gezondheid-(szorg) financieel te ondersteunen. Het inmiddels ruim 10 jaar bestaande fonds heeft een grote...

Lees meer

Commissie Corrie Hermannprijs

Toekennen en uitreiken van de Corrie Hermannprijs.

Achtergrond Corrie Hermann Prijs
De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en...

Lees meer

Commissie Intervisie en Coaching

Missie
Vanuit beleidsoogpunt is het zorgelijk dat ruim 7 % van de aiossen voortijdig stopt met de opleiding (Medisch Contact 2011) en dat ongeveer 20% van de artsen voldoet aan de kenmerken van een...

Lees meer

Bezwarencommissie

Deze commissie middelt bij geschillen of bezwaren binnen de VNVA.

Lees meer
Sluiten
X Zoek