Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

KNMG

VNVA op de KNMG Carrierebeurs

Op zaterdag 14 maart 2015 vond de vierde editie van de KNMG Carrièrebeurs plaats. Voor de ruim 900 aanwezige geneeskundestudenten en basisartsen werden verscheidene praatjes en workshops gegeven. Bovendien waren er op de beursvloer stands van verscheidene beroepsopleidingen en verenigingen aanwezig. Uiteraard werd de VNVA ook vertegenwoordigd door een stand bemand met een aantal enthousiaste speedcoaches, bestuurs- en commissieleden. De stand was aangekleed met posters, oranje cup cakes en oranje snoepjes, een aantal edities van de VAMP en ander promotiemateriaal. Gedurende de hele dag werd de stand druk bezocht door nieuwsgierige vrouwelijke (én mannelijke) bezoekers. Aan de hand van een enquête met stellingen gebaseerd op de speerpunten van de VNVA (zie onder) kwamen er regelmatig discussies tot stand over de man-vrouwverhoudingen in het huidige artsenberoep en genderspecifieke gezondheidszorg. Ook was er veel interesse voor de activiteiten en acties van de VNVA en werd er onder andere gesproken over de rol in de politiek, de uitreiking van de Els Borst Oeuvre Prijs en het Carrièreboost Symposium. Studenten en jonge artsen met een coachingsvraag konden een kwartiertje praten met een van de speedcoaches.

Negentig bezoekers van de VNVA-stand vulden een voor de carrièrebeurs opgestelde enquête in. Dit waren voornamelijk vrouwelijke bezoekers, maar ook een aantal mannen. Uit de enquête bleek dat er nog steeds voldoende aandachtspunten zijn waar de VNVA aan kan werken. Ruim 74% van de ondervraagden gaf aan dat de keuze voor een vervolgopleiding in belangrijke mate beïnvloed wordt door de balans tussen werk en privé. Bovendien werd de wens geuit om toegang te hebben tot onafhankelijke informatie over de mogelijkheden tot parttime werken in de verschillende medische beroepen. 54% van de geënquêteerden had bovendien de indruk dat vrouwelijke artsen betere prestaties moeten leveren dan hun mannelijke collega’s om de top te bereiken. Het merendeel (87%) dacht echter niet dat door de feminisering in de zorg het aanzien van het artsenberoep zal afnemen, en slechts 32% vond dat de medische faculteiten actief de belangstelling van mannen zouden moeten wekken voor de opleiding. Tot slot vond een grote meerderheid van de ondervraagden dat ze in de geneeskundeopleiding te weinig geleerd hebben over genderspecifieke gezondheidszorg. Uit de enquête en uit de gesprekken met de studenten en basisartsen op de KNMG carrièrebeurs kan geconcludeerd worden dat er een voortschrijdende behoefte is aan ondersteuning van de vrouwelijke arts.

Terugkijkend was de VNVA-stand op de carrièrebeurs een groot succes, waar veel belangstelling voor was. Aan het einde van de dag had iedereen een inspirerende en leuke dag gehad.

Sluiten
X Zoek