Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Lid worden

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) heeft als missie het inspireren en ondersteunen van vrouwelijke artsen om mede daardoor hun positie te versterken, het stimuleren van de gewenste maatschappelijke veranderingen en de aandacht vestigen op gendersensitieve geneeskunde. Dit alles gebeurt middels symposia, trainingen en overleg met relevante partijen verspreid over het hele land.

De VNVA vormt al 85 jaar een stevige achterban, een netwerk voor iedere vrouwelijke arts.

Wat heeft de VNVA jou te bieden:

  • De VNVA is hét netwerk van vrouwelijke artsen – Versterken van de positie van vrouwelijke artsen
  • Carrièreboost Symposium – Tips en trics voor beginnende artsen
  • Corrie Hermannprijs Symposium – Focus op gendersensitieve geneeskunde
  • Netwerk van Professionele coaches
  • Laagdrempelig advies van een specialist – VNVA Mentor
  • Deelnemer aan de Zorginnovatiereis - Bestuurders in de zorg over de zorg in Nederland
  • Best practices Zwangerschapsregelingen – Handvatten waar jij je voordeel mee kunt doen
  • Feiten en cijfers (vrouwelijke) artsen – Beeldvorming en inzicht en toegang tot Kenniscentra
  • Digitale VNVA Nieuwsbrief – rolmodellen, achtergrondinformatie, gender and health, etc.
  • Lidmaatschap van de VNVA is gekoppeld aan de MWIA - Medical Women International Association

Lidmaatschapsbijdrage

Hoe ziet de contributiestructuur eruit?

Regulier lidmaatschap€ 155,00 per jaar
Junior lidmaatschap (arts-onderzoeker en A(N)IOS)€ 75,00 per jaar
Senior lidmaatschap€ 75,00 per jaar*
Aspirant lidmaatschap (co-assistent en student)€ 27,50 per jaar

I Pensioengerechtigde leeftijd, zonder inkomen uit werk

IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem.

De contributie wordt, bij voorkeur via automatische incasso, geïnd in de eerste week van maart.
Zonder automatische incasso komt er een bedrag van 7,50 aan administratiekosten bij.

Download hier het formulier om toestemming tot automatische incasso te verlenen en retoureer dit formulier naar vnvamail@vnva.nl

Inschrijfformulier

Praktische informatie

U kunt zich online aanmelden als nieuw lid door bovenstaand inschrijfformulier in te vullen.

Indien u lid wordt in het eerste kwartaal betaalt u 3/4 van het bedrag, in het tweede kwartaal 1/2, in het derde kwartaal 1/4 en in het laatste kwartaal betaalt u pas vanaf januari van het daaropvolgende jaar. Lidmaatschapsdatum is de datum bovenaan de welkomstbrief.

Op 1 december 2011 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden inzake het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen, waardoor abonnementen nu maandelijks opzegbaar zijn. Een lidmaatschap van een vereniging valt niet onder deze wetswijziging. Lidmaatschap van de VNVA wordt per jaar stilzwijgend verlengd.

Wanneer u het lidmaatschap van de VNVA wilt opzeggen, dient u dit volgens de statuten van de VNVA schriftelijk (per post of e-mail) kenbaar te maken aan het secretariaat via: vnvamail@vnva.nl. Dit dient vóór 31 december van het kalenderjaar te geschieden.

Sluiten
X Zoek