Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Lid worden

Groei mee met de VNVA

Het netwerk voor actieve en ambitieuze vrouwelijke artsen.

Onze missie is het inspireren en ondersteunen van vrouwelijke artsen om mede daardoor hun positie te versterken, het stimuleren van de gewenste maatschappelijke veranderingen en de aandacht vestigen op gendersensitieve geneeskunde. Dit alles gebeurt middels symposia, trainingen en overleg met relevante partijen verspreid over het hele land. De VNVA vormt al 85 jaar een stevige achterban, een netwerk voor iedere vrouwelijke arts.

Dit heeft de VNVA jou te bieden:

  • Huiskamermeetings - Thema’s: van politiek tot regelingen rond zwangerschap en van Peersupport tot het Vrouwenbrein
  • Corrie Hermannprijs Symposium - Focus op gendersensitieve geneeskunde
  • VNVA Maatjes Project - Laagdrempelig advies van leden voor leden
  • Essayprijs – aandacht voor gender- of vrouw geassocieerd maatschappelijk of wetenschappelijk onderzoek
  • Commissie START – werken aan een betere toekomst voor jou en die van andere vrouwelijke artsen
  • Kenniscentrum SDMO - onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit
  • Digitale VNVA Nieuwsbrief – rolmodellen, achtergrondinformatie, gender and health, coaches aan het woord, te recenseren, etc.
  • Trainingen – diverse nascholingen van artsen, voor artsen en workshops met korting
  • MWIA – Aansluiting bij het Internationale Vrouwennetwerk met leden uit meer dan 90 landen

Lidmaatschapsbijdrage

Hoe ziet de contributiestructuur eruit?

Regulier lidmaatschap€ 155,00 per jaar
Junior lidmaatschap (arts-onderzoeker en A(N)IOS)€ 75,00 per jaar
Senior lidmaatschap€ 75,00 per jaar*
Aspirant lidmaatschap (co-assistent en student)€ 27,50 per jaar

*Pensioengerechtigde leeftijd, zonder inkomen uit werk

IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem.

De contributie wordt, bij voorkeur via automatische incasso, geïnd in de eerste week van maart.
Zonder automatische incasso komt er een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten bij.

Download hier het formulier om toestemming tot automatische incasso te verlenen en retoureer dit formulier naar vnvamail@vnva.nl

Meld je aan!

Praktische informatie

Indien je lid wordt in het eerste kwartaal betaal je 3/4 van het bedrag, in het tweede kwartaal 1/2, in het derde kwartaal 1/4 en in het laatste kwartaal betaal je pas vanaf januari van het daaropvolgende jaar. Lidmaatschapsdatum is de datum bovenaan de welkomstbrief.

Op 1 december 2011 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden inzake het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen, waardoor abonnementen nu maandelijks opzegbaar zijn. Een lidmaatschap van een vereniging valt niet onder deze wetswijziging. Lidmaatschap van de VNVA wordt per jaar stilzwijgend verlengd.

Wanneer je het lidmaatschap van de VNVA wilt opzeggen, dien je dit volgens de statuten van de VNVA schriftelijk (per post of e-mail) kenbaar te maken aan het secretariaat via: vnvamail@vnva.nl. Dit dient vóór 31 december van het kalenderjaar te geschieden.

Sluiten
X Zoek