Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

2019 - Lustrumsymposium VNVA Noord-Nederland

door Hedwig Grooten en Sharon Poort

65 jaar VNVA Noord-Nederland, het 13e lustrum van onze afdeling, werd dit jaar op 23 november gevierd met een feestelijk lustrumsymposium in het fraaie Van Swinderen Huys in Groningen.

Het thema van het symposium “Vrouwen kiezen. Van kiesrecht tot keuzestress” verwijst naar de feestelijke viering van 100 jaar Vrouwenkiesrecht dit jaar, maar ook naar de eisen die in deze tijd aan vrouwen en vrouwelijke artsen gesteld worden en hoe hiermee om te gaan. Een volle zaal koos ervoor om samen dit lustrumfeest in Groningen mee te vieren!

Het lustrum werd gecombineerd met het 25e lustrum van de Vereniging voor Vrouwenbelangen (opgericht door Aletta Jacobs in1894). De symposiumgasten werden dan ook tot hun verrassing verwelkomd door een living statue van Aletta Jacobs bij de entree!

Het programma was boeiend en gevarieerd. Uit de evaluatie kwamen veel enthousiaste en positieve reacties over de inhoud, de vorm en de organisatie van het symposium. De presentaties werden in het algemeen beoordeeld als interessant, divers, educatief, herkenbaar en ook ontroerend.

De combinatie van een jonge Eva Ensink en een ervaren Tineke Slagter als dagvoorzitters bleek goed te bevallen. Artemis Westenberg vertelde kort over Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen. Mineke Bosch belichtte de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht en de erkenning of gebrek hiervan in de Nederlandse geschiedenis. Genderhistorici vragen meer aandacht voor vrouwen in de geschiedenis. Trudy Dehue stelde in “Geluk als plicht en prestatie” de vermedicalisering van welzijn in onze tijd aan de orde. Fouten in het systeem worden aangerekend tot het individu. Bijvoorbeeld gevoelens van onvrede en druk gedrag worden gezien als ziekte. Met het ontkennen dat omstandigheden die aan de basis liggen voor z.g.n. ziektelast, zien we labels ontstaan als verborgen ADHD, depressie en burned out. Er ontstaat een proces van “reïficeren”: een weg waarin gebrek aan levenslust wordt geïnterpreteerd als ziekte en vraagt om therapie, pillen, medicatie en preventiepolitiek - tot hardlopende zwangeren aan toe. Immers: Geluk is een keuze, toch? Een stelling die tot nadenken stemt en wellicht een kritisch antwoord.

Gerbrich Galema zette duidelijk uiteen hoe het leven als assistent als een rijdende trein kan worden ervaren, mede door haar onderzoek en ervaringen in de centrale opleidingscommissie. Lawrencia Dsane vertelde een mooi, ontroerend en inspirerend verhaal over haar carrière tot Assistent in Opleiding tot gynaecoloog, persoonlijke keuzes. Vrouwen met borstkanker in Ghana staan aan de basis van haar missie. Vol energie zet zij zich met de Stichting Berekum ook in voor preventie van cervixcarcinoom in Ghana. Ina Giesen liet duidelijk met voorbeelden zien hoe communicatie afhangt van inhoud en vorm. Mannen en vrouwen hebben te maken met een verschil in de wijze waarop ze gezien worden. Ina ondersteunde haar verhaal door aan de hand van onderzoek en videopresentaties in te zoomen op warmte, competenties en vooroordelen. Ambities verwerkelijken vraagt van vrouwen andere issues bij presenteren en profileren dan van mannen. Warmte en “jij en ik en jij en ik reeksen” geven positieve reacties. Denk aan coaching!

Na het symposium volgde de bekendmaking van de VNVA Essayprijs voor Thea Heeren een artikel dat ten alle tijde tijdloos blijkt: de discriminatie en in hokjes duwen van mannen en vrouwen. Tot slot werd de lustrumcommissie hartelijk toegesproken door Lydia Ketting-Stroet en onder applaus bedankt voor al hun inzet met hulde en als dank het inspirerende en leuke kookboek van longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter “Niet roken maar koken”

Onder de vrolijke muzikale omlijsting van het Der Aa-kwartet werd de middag voortgezet met een gezellige borrel. Jong en ouder kon onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar genieten van ontmoeting, gedachtewisseling, bijpraten en contact op deze feestelijk locatie.

Met een smakelijk buffet werd de dag afgesloten. Al met al een geslaagde lustrumdag in Groningen. Zie de foto’s!

Fotoverslag

Fotograaf: Maarten van Haaff

Sluiten
X Zoek