Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Over de prijswinnares

Als geneeskundestudent in Nijmegen maakte Marian zich hard voor vrouwenrechten zoals abortus en activiteiten tegen seksueel geweld. Ze liep in haar opleidingstijd aan tegen genderstereotyperingen in de zorg, die nog steeds overwegend gebaseerd is op masculiene waarden. Ze heeft zich vakinhoudelijk ontwikkeld als een expert op het terrein van de gynaecologische oncologie in het UMCG, waarin ze (inter-) nationaal veel wetenschappelijk aanzien heeft verworven. Daarnaast heeft ze zich gedurende haar hele loopbaan onverminderd actief ingezet voor zowel een betere vrouwengezondheid als een gelijkwaardiger positie van vrouwen in opleiding tot medisch specialist. Als voorzitter van de centrale opleidingscommissie in het UMCG heeft ze actief kunnen bijdragen aan een vrouwvriendelijker, diverser en minder hiërarchisch opleidingsklimaat, wat meer past bij de huidige tijdgeest. Marian heeft een bijzondere carrière gerealiseerd als gynaecologisch oncoloog, die in alle opzichten aan de criteria van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs voldoet.

Met deze voorbeeldige kwaliteiten heeft het VNVA bestuur het advies van de commissie Corrie Hermannprijs en Els Borst Oeuvreprijs van harte overgenomen en besloten Marian Mourits de VNVA Els Borst Oeuvreprijs 2024 toe te kennen. Deze prijs zal op 5 oktober 2024 worden uitgereikt op het VNVA Els Borst Oeuvreprijs symposium.

Het is de vierde keer dat de VNVA Els Borst Oeuvreprijs wordt uitgereikt.

Marian Mourits voor uitnodiging
Sluiten
X Zoek