Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

'Positieve gezondheid', 21 september 2021

Op 21 september jl. was het tijd voor een nieuwe editie van de huiskamermeeting, ditmaal met als thema Positieve Gezondheid, een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt.

Allereerst kwam Linda Battes aan het woord, werkzaam als verzekeringsarts bij het UWV. Zij nam ons mee in haar werkzaamheden en de diverse problematiek waar de mensen die zij begeleidt dagelijks mee te maken hebben. Daarbij maakte zij inzichtelijk hoe veelzijdig en complex arbeidsongeschiktheid en re-integratie kan zijn. Vanuit haar functie probeert zij in te zetten op positieve gezondheid door zich te richten op veerkracht en wat het leven waardevol maakt, waarbij een belangrijk doel is om onnodige medicalisering te voorkomen. Hiervoor maakt zij veelvuldig gebruik van het zgn. spinnenweb, zoals ook te vinden op iph.nl.

Een belangrijk aspect om te investeren in positieve gezondheid aan de hand van beweging. Hier komen de andere sprekers in beeld. Sportschooleigenares Nicole Wezel en trainer Gijs Ackerman geven een uiteenzetting hoe zij in de sportschool patiënten van Linda verleiden om weer te gaan bewegen. Daarbij is het sporten niet het hoofddoel, maar wordt ondersteuning geboden in een laagdrempelinge sportomgeving. Er is naast de aandacht voor sport en beweging (op ieders eigen niveau) ook mentale en sociale ondersteuning. Zij werken daarbij samen met o.a. een sociaal werker en POH-GGZ. Inmiddels kennen zij talloze voorbeelden van geslaagde trajecten, waarbij mensen worden gemotiveerd op hun eigen niveau, leren om hun grenzen aan te geven, hun zelfvertrouwen vergoten en uiteindelijk ook toewerken naar terugkeer op de arbeidsmarkt.

Voor de deelneemsters van deze huiskamermeeting was dit een mooie en inspirerende manier om te kijken naar begeleiding bij gezondheidsproblemen in brede zin.

Sluiten
X Zoek