Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Tonny Filedt Kok-Weimar

Wat doen leden van de VNVA zo al?
Mijn naam is Tonny Filedt Kok-Weimar, Sociaal geneeskunde , tak Jeugdgezondheidszorg sedert 1983. Wat ziet het leven van mij eruit naast mijn beroep. Wat doe ik naast mijn vak? Ik geef de lezer een kijkje in mijn leven. Ik ben in 1943 geboren, getrouwd met Frits Filedt Kok, tandarts, geen kinderen. In 1970 ben ik in Utrecht afgestudeerd en direct bij de GGD Amsterdam in dienst gekomen in zowel uitvoerend als leidinggevend werk. In 1995 de overstap gemaakt naar TNO Preventie en Gezondheid in Leiden waar ik hoofd van de Opleiding van Jeugdartsen was, de bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundige opgezet heb toen de (her) registratie kwam voor deze doelgroep en divers wetenschappelijk werk gedaan heb o.a. in India en Suriname. Ik was in India manager Preventive Health Project in Gujarat. Daar was ik zeer in mijn element en kwamen de lijnen arts zijn en werken in het buitenland samen. Ooit was een carrière in de bosbouw een optie maar dat zagen mijn ouders minder zitten.

Van de VNVA ben ik vanaf het begin lid omdat ik belangenbehartiging en netwerken belangrijk vind. Gender sensitieve gezondheidszorg en Internationaal waren mijn interesse gebieden.
Na vele jaren lid maar ook bestuurlijk van het Hoger Overheidsnetwerk begon ik behoefte te krijgen aan een andere betrokkenheid met de maatschappij. Ik werd in 1995 lid van de Soroptimisten, een vrouwelijke Service organisatie van Vakvrouwen voor vrouwen en meisjes. Daar vond ik echt mijn draai. Voor velen zijn wij niet echt bekend zoals Rotary en Lions voor mannen, tegenwoordig ook toegankelijk voor vrouwen. De naam komt van Sorores=zusters en Optimum, het hoogste nastreven. Soroptimist International, SI is in 1921 in de USA opgericht en in Nederland werd in 1927 de eerste club in Den Haag opgericht. Parijs ging ons voor. Mijn club in Amsterdam volgde in 1928. Wereldwijd hebben we 80.000 leden, 3000 clubs in 130 landen. In Nederland 102 clubs en 3300 leden.

De doelstellingen zijn:

  • - Verbetering van de rechten van de vrouw
  • - Hoge ethische normen
  • - Mensenrechten voor iedereen
  • - Gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrededoor het bevorderen van goede Internationale verstandhouding, begrip en vriendschap.

Wij bereiken dat door de 3 A’s: Awareness, Advocacy en Action. De activiteiten zijn zowel gericht op de lokale, nationale en internationale situatie door middel van vrijwilligers werk als fondsen wervingen voor projecten dichtbij en veraf. Je kunt echt een wereld van verschil maken is mijn ervaring. Een paar voorbeelden uit de duizenden projecten die actueel zijn:
Een 3 jarig samenwerkingsproject met Unicef geheten Syrie “ Back to School”. Kinderen uit Syrië die niet in kampen in Turkije wonen krijgen nu onderwijs in nieuw gebouwde scholen met goede docenten en schoolmaterialen. Na 2 jaar is door clubs door allerlei acties al 300.000,- Euro bijeen gebracht. Dit project sluit naadloos aan bij het Internationale thema” Empowerment of Women and Girls, ook een de van de SDG, Sustainable Development Goals.
Een ander landelijk project “Verborgen Schatten, dat in 2007 gestart is betreft coaching van cliënten van het UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten. In de periode 2007-2011 hebben wij 200 geslaagde matches gehad in heel Nederland en 600.000,- Euro bijeengebracht. Een fantastisch project dat wederzijds veel begrip en waardering voor de kracht van vluchtelingen heeft opgeleverd. Een aantal dames zijn nu lid van een van de clubs. Op dit moment wordt het weer geactiveerd. Soroptimist International en SI Europa hebben naast betrokkenheid bij Unesco, OVSE, FAO, Raad van Europa een Ecosoc status, dus directe beïnvloeding bij de VN en bij andere belangrijke organen.
Jaarlijks gaat een delegatie van Soroptimisten naar de CSW, Commissie of the Status of Women in NY in maart om daar met Regeringsleiders en vele NGO’s, Non Gouvernementele Organisatie de positie van vrouwen en meisjes te behartigen en te lobbyen voor verbetering. Ik heb het genoegen gehad daar 2x bij geweest te zijn. Het is helaas nog hard nodig want er is nog altijd sprake van Gender ongelijkheid.

Ik heb mijn activiteiten zowel in Nederland als Uniepresident maar ook in functies binnen de Europese Federatie uitgevoerd. Veel ervaring opgedaan met Oost Europa en Noord Afrika. Mijn ervaring als bestuurder en toezichthouder o.a. bij Oxfam Novib kwamen goed van pas. De Nederlandse Unie is net als de VNVA lid van de Nederlandse Vrouwenraad waar ik evenals de VNVA in de persoon van Lydia Ketting-Stroet lid ben van de Commissie Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging . Mijn portefeuille is Internationaal. De NVR vertegenwoordig ik in de European Womens Lobby in Brussel. Het is zinvol, uitdagend en arbeidsintensief als vrijwilliger.
Graag nodig ik de lezer uit onze website te bekijken: www.soroptimist.nl en schroom niet jouw betrokkenheid kenbaar te maken via het secretariaat. Je kunt lid worden door gevraagd te worden maar ook eigen aanmeldingen worden op prijs gesteld. Ik ben trots lid te zijn van deze fantastische Internationale organisatie. Wil je meer info: tl.filedtkok@gmail.com

Tonny_Filedt_Kok-Weimar
Sluiten
X Zoek