Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Vrouwen in de wetenschap

In Nederland is slechts 18% van de hoogleraren vrouw, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016. Dat is een toename van een kleine 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het percentage vrouwelijke afstudeerders ligt boven de 50%.

Bij elke volgende stap op de wetenschappelijke carrièreladder neemt het aandeel vrouwen drastisch af: van 43% naar 39% naar 26% bij respectievelijk promovendi, universitair docenten (UD) en universitair hoofddocenten (UHD). Het zal nog tot 2054 duren voordat er een evenredige M/V-verdeling onder hoogleraren is ontstaan. Meer cijfers over de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 van de Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

uu-infographic-vrouwen-in-de-wetenschap
Sluiten
X Zoek