Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Corona in Malawi

Door Liesbeth Redeke

Corona slaat hard toe in Afrika. Er zijn weinig beschermende materialen en veel mensen begrijpen weinig van de preventieve maatregelen of kunnen deze niet toepassen omdat er geld op de plank moet komen. Maar ook daar zijn er actieve mensen die proberen om de schade te beperken. Wij vragen daarom uw steun voor een COVID Awareness project dat door meisjes van een middelbare school is ontwikkeld.

Eind zeventiger jaren woonde en werkte ik drie jaar in Malawi. Daarna werd ik huisarts in Utrecht.

Ik voel me nog steeds betrokken bij dit zeer arme land in Oost-Afrika. Sinds mijn pensionering in 2012 ben ik actief in een stichting die projecten in het Mangochi district ondersteunt. We werken daarin samen met de Window of Hope Foundation (WoHF). Een belangrijk doel van de WoHF is om weeskinderen, van wie de moeder in het kraambed is overleden, onder te brengen in lokale gezinnen. De stichting zorgt er primair voor dat de kinderen naar school kunnen gaan. Op dit moment worden 21 kinderen (en hun pleeggezinnen) ondersteund, achttien in het basisonderwijs, twee op de middelbare school en één op de universiteit. En er is een wachtlijst.

Het belang van educatie bij het doorbreken van de armoede cyclus is evident, maar armoede beperkt omgekeerd ook velen in het bereiken van die educatie. Mary Sibande, directeur van de WoHF en master in Public Health schreef: “In Mangochi district we know from the experience with the safe motherhood project implemented by the College of medicine that most children drop out of school because of poverty featured in: hunger (lack of adequate food intake; no school uniform and lack of good clothes to put on at school; lack of bathing supplies (soap body lotions); lack of models and poor mentorship; long for self-fetching out of poverty through either business or going to south Africa for boys or teen pregnancy/early marriages for girls”.

Door corona verliezen veel mensen hun enige bron van inkomsten. Ook de WoHF kan veel gezinnen niet meer ondersteunen. Het risico bestaat dat vooral meisjes hier het slachtoffer van zullen worden met veel kindhuwelijken en tienerzwangerschappen als gevolg. Hoewel trouwen in Malawi verboden is voor meisjes onder de 18 jaar, wordt het uithuwelijken van een dochter vaak als enige redmiddel gezien in een arm gezin.

Met veel hulp en motivatie hebben gelukkig wel veel meisjes het tot nu toe gered tot de middelbare school. Een klas in Lilongwe deed mee aan een Global Goals project in samenwerking met een klas uit Utrecht. Deze gemotiveerde meisjes willen nu in hun directe omgeving voorlichting gaan geven over COVID en met name preventieve maatregelen onder de aandacht brengen. In overleg met de schoolleiding en met lokale autoriteiten hebben ze een plan opgesteld, waarbij ze met posters in de lokale taal, en met zang en dans in omringende dorpen (die niet bereikt worden door de officiële kanalen) voorlichting gaan geven. Zij hebben ons gevraagd om de kosten van dit voorlichtingsproject te betalen. Het gaat om 500 euro.

Wij willen dit initiatief graag ondersteunen. En ik hoop dat dit project VNVA-leden zal aanspreken.

Je kunt een bijdrage overmaken op NL10 INGB 0004256879 t.n.v. stichting Quality Centre o.v.v. COVID.

Alvast mijn dank,
Liesbeth Redeke
secretaris Stichting Quality Centre Malawi

Sluiten
X Zoek