Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

NVR

De VNVA heeft zich als lidorganisatie aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. De NVR, dat zijn alle lidorganisaties gezamenlijk. Onderwerpen die door de NVR op de agenda worden gezet verkrijgen daardoor meer gewicht dan wanneer lidorganisaties dat afzonderlijk doen. De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op politiek en overheid. Bedoeling is de stem van de Nederlandse vrouw in te brengen in de beleidsontwikkeling en -evaluatie, opdat beleidsmaatregelen, wet en regelgeving niet alleen geen - directe of indirecte - nadelige gevolgen hebben voor de positie van vrouwen in Nederland, maar deze idealiter versterken.

Sluiten
X Zoek