Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Duurzaam werken

Duurzaam werken betekent voor ons dat artsen kunnen genieten van hun werk, de balans tussen privé en werk kunnen bewaren en niet uitvallen vanwege burn-out klachten. Er ligt veel druk op jonge artsen. Uit een onderzoek van De Jonge Specialist (DJS) naar de arbeidsomstandigheden van jonge artsen kwam naar voren dat een op de zeven a(n)ios met klachten van burn-out kampte[1]. In 2019 ervoer nog één op de vijf jonge artsen burn-out klachten[2]. Toch overweegt op dit moment een kwart van de artsen om te stoppen met de opleiding. Dit komt voornamelijk door de ruwe arbeidsomstandigheden waarbij 81% van de a(n)ios gemiddeld acht uur per week overwerkt zonder compensatie (geld of tijd). Maar liefst 40% van de jonge artsen is niet op de hoogte van hun arbeidsrechten en CAO. Uit het onderzoek bleek dat 25% van de a(n)ios die wel bekend zijn met de CAO en Arbeidstijdenwet zeker weet dat zijn rooster hier niet aan voldoet. Naast de overuren hebben jonge artsen een enorme verantwoordelijkheid en missen zij vaak de nodige supervisie als het om patiëntenzorg gaat. Zo blijkt uit het onderzoek dat in 61% van de gevallen de supervisor niet komt als deze voor een medebeoordeling wordt gevraagd. Ook voelt één op de tien a(n)ios zich niet gesteund tijdens een discussie over beleid binnen de patiëntenzorg.

Een positieve verandering op het gebied van duurzaamheid is dat de COVID-19 pandemie ervoor heeft gezorgd dat er door het saamhorigheids- en solidariteitsgevoel meer begeleiding en supervisie aangeboden werd. Dit blijkt uit de vragenlijsten uit hetzelfde onderzoek van DJS na de eerste COVID-19 golf. Er zijn hier zeker lessen uit te trekken en het zou zonde zijn als deze goede initiatieven zouden verdwijnen na COVID-19, dus laten we dit met elkaar vasthouden.

Wij als nieuwe generatie artsen staan voor een toekomst waarin deze, en andere positieve veranderingen zich nog verder gaan ontwikkelen. Denk aan duurzamere, groenere zorg, nieuwe technologieën en betere zelfzorg. Hoe kunnen we in zo’n dynamische omgeving zelf stabiel en in balans blijven? Om ons hier hard voor te maken organiseert Young VNVA symposia en lezingen waardoor gesprekken hierover op gang komen. Dit allemaal om meer te weten te komen over hoe en wat we kunnen doen om een beter werkklimaat te creëren.

[1] https://dejongespecialist.nl/2020/opleidingsklimaat-jonge-artsen-onder-druk/

[2] https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2019/11/1-op-5-jonge-artsen-kampt-met-burn-outklachten-10119746?_ga=2.95192987.68216771.1609272595-1444868480.1609272595

Sluiten
X Zoek