Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Vrouwen lopen een veel hoger risico te overlijden aan een hartinfarct dan mannen

Bron: Willem Schoonen, Trouw

Vrouwen krijgen minder hartinfarcten dan mannen. Maar áls ze ermee in het ziekenhuis belanden, is hun kans op nieuwe hartproblemen en zelfs sterfte tweemaal zo groot.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 3000 Australische hartpatiënten, van wie een kwart vrouwen. De studie bevestigt de bevindingen in Europese landen, waaronder Nederland, en geeft nieuwe voeding aan pleidooien voor genderspecifieke cardiologie.

Bij de nu onderzochte Australische patiënten is niet helemaal duidelijk wat het verschil maakt tussen mannen en vrouwen. De onderzoekers gingen de toestand na van 3000 patiënten, zes maanden nadat die wegens een hartinfarct waren behandeld. En ze waren zo precies om bij mannen en vrouwen te kijken naar eenzelfde soort hartfalen: het myocardinfarct, waarbij de hartspier te weinig bloed krijgt en gedeeltelijk afsterft.

Zes maanden na de behandeling was de sterfte onder vrouwen tweemaal zo groot als onder mannen. Ook de kans op nieuwe hartproblemen bleek bij vrouwen tweemaal zo groot.

Lees het volledige artikel op www.trouw.nl

Sluiten
X Zoek