Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium

Ter gelegenheid van de toekenning van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs aan Prof. Dr. Hanneke Takkenberg organiseert de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) op zaterdag 20 maart 2021 een digitaal symposium – getiteld “NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’.

Inclusieve geneeskunde betekent een veilige werkomgeving waarin artsen (V/M) gelijke kansen hebben en patiënten ongeacht hun achtergrond optimale zorg ervaren die aansluit op hun individuele normen, waarden en behoeften. Er is nog veel te doen om inclusieve geneeskunde te bewerkstelligen: artsen ervaren regelmatig geen veilige werkomgeving, en niet alle patiënten ervaren optimale (toegang tot) zorg. Dit Els Borst symposium vraagt aandacht voor en zoekt oplossingen om tot inclusieve geneeskunde te komen. Dit doen we vanuit het perspectief van de bestuurder/toezichthouder, de opleider en de gezondheidswetenschapper.

Het is de tweede keer dat de Els Borst Oeuvreprijs wordt uitgereikt. Professor Hanneke Takkenberg voldoet op opvallende wijze aan de criteria voor het in aanmerking komen voor deze prijs. Zowel wetenschappelijk als maatschappelijk zet zij zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg met name ten aanzien van vrouwen: dit geldt voor patiënten én vrouwelijke artsen. Zij is epidemioloog en hoogleraar klinische besliskunde in cardiovasculaire interventies van de afdeling Thoraxchirurgie van de Erasmus MC in Rotterdam. Als topwetenschapper is zij een rolmodel en coach voor vele vrouwelijke artsen en draagt op uitgebreide wijze bij aan de toepassing van sekse specifieke resultaten van onderzoek in de cardiovasculaire geneeskunde. Binnen het Erasmus MC heeft zij de opdracht als Chief Diversity Officer om de diversiteit op alle niveaus in de organisatie van het Erasmus MC te bevorderen, waarbij culturele en sekse-verschillen geen belemmeringen vormen maar de kracht van waaruit mensen zich kunnen ontplooien. Professor Hanneke Takkenberg is voorzitter van het LNVH.

Binnen de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft zij vanuit de commissie Top onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke artsen. Dat heeft zich doorgezet in het bevorderen van samenwerken en steunen van netwerken van vrouwelijke academici en vrouwelijke hoogleraren.

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium
Sluiten
X Zoek