Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Organisatie

Missie en visie van de VNVA

De VNVA is al 90 jaar een voorvechter van gelijke kansen in de geneeskunde. Dat betekent inclusiviteit voor vrouwen, destijds een minderheid, maar eigenlijk voor iedereen.

Daarbij zet zij zich in voor het welzijn van de patiënt door een investering in gendersensitieve zorg en voor het welzijn van de arts gedurende de carrière. Hieraan ten grondslag ligt toegang tot en behoud van deze duurzame carrière, ongeacht achtergrond, gender of leeftijd. Diversiteit en inclusiviteit, op alle niveaus, zijn van grote meerwaarde voor het leveren van de best mogelijke zorg. De opbouw van een stevig netwerk en mentorschap vormen hierin een belangrijke sleutel.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een constructieve bijdrage te leveren aan de energietransitie in de zorg. Vanuit de wetenschap dat echte verandering alleen komt door hervorming van een systeem, maken wij ons onverminderd hard voor een veilige sfeer en cultuur.

Speerpunten van de VNVA

  • Het bevorderen van de positie van de vrouwelijke arts.
  • Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit.
  • Het bevorderen van deskundigheid in sekse- en gendersensitieve geneeskunde.
  • Stimuleren van maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling.
  • Inzetten op gelijke kansen in de zorg.
  • Investeren in relaties met netwerkpartners.

Statuten

In de Algemene Ledenvergadering van maart 2009 is besloten om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen. Een projectgroep o.l.v. Corrie Hermann heeft een concept wijziging statuten opgesteld. Dit concept is aan de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2012 voorgelegd en goedgekeurd. De vigerende statuten kunt u downloaden.

Sluiten
X Zoek