Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Angela Maas

Toen ik begin 2014 gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heb ik daar niet lang over hoeven nadenken. Natuurlijk! Na ruim 30 jaar in perifere ziekenhuizen gewerkt te hebben bood dit netwerk mij een unieke kans om de universitaire wereld snel beter te leren kennen en ook daadwerkelijk iets te kunnen bijdragen aan gezaghebbende posities voor vrouwen. Met het VNVA netwerk had ik al eerder hele positieve ervaringen, vooral toen ik nog in de opbouwfase zal van mijn loopbaan. Ook nu nog heb ik er veel contacten en zit ik met plezier in de jury van de VNVA Corrie Herrmannprijs.

Het LNVH een zeer dynamisch netwerk met veel (inter-)nationale contacten, zoals ministeries, NWO, VSNU, besturen van universiteiten en de brede werkvloer van academisch Nederland. Er zijn jaarlijks 2 bijeenkomsten, we presenteren ieder jaar de monitor vrouwelijke hoogleraren en initiëren onderzoeksvragen, zoals over gelijke beloning en ‘Academic Harassment’ (2019). Ook hebben we interactie met de stichting Topvrouwen, waarmee we posities voor vrouwen in raden van toezicht willen bevorderen. Ieder 3 jaar is er samen met NWO het Pump-your-Career event, waarin alle vrouwen werkzaam in de wetenschap welkom zijn om hun netwerk uit te breiden en goede carrière ideeën op te doen. We dragen toponderzoekers voor bij de KNAW en voor de diverse wetenschappelijke NWO prijzen, zoals Spinoza. Het is een plezier om jaarlijks meerdere reisstipendia uit te delen aan jong talent om hun onderzoekslijn een impuls te geven. Zo maak ik nu deel uit van de LÓreal/Unesco/LNVH Women in Science Fund, waarmee 2 talentvolle vrouwelijke onderzoekers ieder jaar een aantal maanden in alle rust bij het NIAS kunnen werken aan de volgende stap in hun loopbaan. Het LNVH is er niet meer alleen voor hoogleraren, maar ook voor UHD’s, omdat zij uiteindelijk de toekomst zijn in academia. Natuurlijk kost het tijd, soms veel tijd, maar daar komt andere energie voor terug. Kijk eens op de site, www.LNVH.nl of volg ons op Twitter @LNVH_NL

PUTFKNHV0OUoAvr7Zpp5gyS644s
Sluiten
X Zoek