Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

VNVA Corrie Hermannprijs

De VNVA kent de Corrie Hermannprijs jaarlijks toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

De VNVA Corrie Hermannprijs wordt uitgereikt aan een prijswinnaar(s) die zich binnen haar werk profileert en daarmee bijdraagt aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging.
De VNVA Corrie Hermannprijs wordt jaarlijks toegekend. Nominaties kunnen worden ingediend via het VNVA secretariaat tot uiterlijk 1 juni van het jaar voor de prijsuitreiking.
De VNVA Corrie Hermannprijs winnares wordt in december bekend gemaakt.
De VNVA Corrie Hermannprijs wordt aansluitend aan de VNVA voorjaarsledenvergadering uitgereikt in een door de prijswinnares samengesteld symposium.
De VNVA Corrie Hermannprijs wordt niet toegekend in het jaar waarin de VNVA Els Borst Oeuvreprijs wordt uitgereikt.

Criteria Corrie Hermannprijs

De prijswinnares:

  • Houdt zich bezig met een maatschappelijk relevant onderwerp/ thema
  • Is op het betreffende werkterrein een pionier
  • Is emancipatoir ten opzichte van vrouwelijke artsen
  • Heeft aantoonbaar aandacht voor seksespecifieke geneeskunde
  • Is wetenschappelijk of anderszins actief op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg
  • Is bij voorkeur vrouwelijke arts
  • Bevindt zich halverwege haar loopbaan en kan een impuls in haar carrière goed gebruiken

Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking.

Een officiële voordracht dient te bestaan uit:

  • een samenvatting van het onderzoek/project, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de relatie is tussen het onderzoek/project en de doelstellingen van de VNVA;
  • een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens;
  • een correspondentieadres.

Van een prijswinnares wordt verwacht dat zij zich kan vinden in de doelstellingen van de VNVA en zich inzet voor de vereniging.


De commissie Corrie Hermannprijs is ook attent op potentiële kandidaten voor de VNVA Els Borst Oeuvreprijs.
Ten aanzien van de Corrie Hermannprijs en de Els Borst Oeuvreprijs geldt dat toekenning van de ene prijs, toekenning van de andere prijs uitsluit.

De uitreiking van de Corrie Hermannprijs is gekoppeld aan een VNVA-symposium. De inhoud van dit Corrie Hermannprijs Symposium heeft betrekking op de activiteiten van de prijswinnares. Daarnaast ontvangt de prijswinnares een blijvend aandenken.

Corrie Hermann vs2
Sluiten
X Zoek