Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Aletta Jacobs, wist wel raad met het aanpakken van de loonkloof

aletta

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt berekend als het verschil tussen het gemiddeld uurloon van vrouwen ten opzichte van het gemiddeld uurloon van mannen. Aletta Jacobs heeft zich als eerste vrouwelijk arts vanaf 1878 ingezet voor vrouwenrechten en accepteerde een ongelijke beloning niet. (1) CBS onderzoek laat landelijk een loonkloof zien van 13%, het onderzoek van en em. hoogleraar Marian Mourits ea, uitgevoerd door economen van de RUG, toonde beloningsverschillen aan bij medisch specialismen binnen het UMCG dit bleek op te lopen tot 10%. (2)

Marian Mourits: “Het is vooral belangrijk om te kijken naar welke aannames en overtuigingen er spelen in je ziekenhuis die leiden tot verschillen in waardering van vrouwen. Of dit gaat over geld of over de doorstroom naar strategische (sleutel)posities“.

Er is sprake van een maatschappij breed probleem: twee vrouwelijke rechters maakten dit, samen met Bureau Clara Wichmann aanhangig, bij de Nederlandse Staat en stappen zo nodig naar het College van de Rechten van de Mens. Voor hen is de maat vol omdat ondanks vele pogingen het niet is gelukt om de inschaling en bestaande loonkloof binnenskamers op te lossen. Sophie van Gool, econoom en auteur, ontleedde in haar column 22 april j.l. ‘mannelijke intuïtie’ in @Financieeldagblad een ‘texbook case’ van de stappen die mensen zetten als hun wereldbeeld last heeft van de feiten.’ (3)

In de wandelgangen en op social media hoorden wij collega’s zich uitspreken voor gelijke beloning, maar ook het doorbreken van oude (systemische) patronen. Het beloningsverschil laat een verschil in waardering zien letterlijk en figuurlijk. Het kan ook gaan over het ontbreken van de mogelijkheid om het aantal arbeidsuren uit te breiden. Als VNVA willen we een taskforce opzetten die beloningsverschillen bij vrouwelijke artsen analyseert en verbeteracties op touw zet. Om goed geïnformeerd te zijn over (het bestaan van) deze verschillen en om te horen hoe wij vrouwelijke artsen hierin kunnen ondersteunen, willen we een online meeting beleggen aan het begin van het nieuwe academische jaar. Het doel zal zijn om tot een handreiking te komen om patronen te doorbreken.

We zien jullie daar graag!

Bronnen:

1 @Volkskrant: Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts, wist wel raad met de loonkloof met mannen. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/aletta-jacobs-de-eerste-vrouwelijke-arts-wist-wel-raad-met-de-loonkloof-met-mannen~bba4a87e/

2 @NtvG: Loonkloof in een UMC. ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ https://www.ntvg.nl/artikelen/loonkloof-een-umc#:~:text=In%202020%20verdienden%20vrouwen%20in,5%25%20ten%20nadele%20van%20vrouwen.

3) Sophie van Gool; ‘mannelijke intuïtie’ Financieel dagblad https://fd.nl/opinie/1513962/mannelijke-intuitie

@NTvG podcast: https://open.spotify.com/episode/00YeJcelHli2CkbcLd2UMg?si=pS4cuY57R_e7IUxZMo5kmQ

https://www.linkedin.com/posts/marcel-levi-85a3a2a_in-gesprek-over-de-salariskloof-in-umcg-activity-7202919632729423872-b6kE?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Sluiten
X Zoek