Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Het goede voorbeeld aan de top

Door Mia Sol

Publicatiedatum: 12-11-2020
Vandaag, 8 november 2020, zag ik de speech van Kamala Harris, de aankomend vicepresident van de Verenigde Staten van Amerika. Kamala is om blij van te worden. Eerder vandaag las ik een bericht in de krant over het inkomensverschil in Europa tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen.

Om met het laatste te beginnen: uit Eurostat-cijfers blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de 27 lidstaten van de Europese Unie gemiddeld 14,1 % is. Dat gaat over de meest recente beschikbare cijfers, namelijk die van 2018. In 2017 was het 14,5 %.
Wanneer ik verschilpercentages tussen mannen en vrouwen tegenkom over parttimewerk en betaalde werkuren dan ben ik direct genegen om cultuurverschillen en generatieverschillen in ogenschouw te nemen. Zolang mensen maar keuzevrijheid hebben wat betreft het inrichten van hun leven, hoe ze het huishouden inrichten en wie voor welk deel van de huishoudeconomie zorgt.

Maar deze loonkloof blijft me altijd weer verbazen. Dit gaat over hetzelfde werk dus redeneringen van minder ervaring als gevolg van een hoger parttimefactor bij vrouwen gaat hier niet op. Meer dan 60 jaar geleden werd het recht op gelijke beloning in EU-verdragen verankerd. Als er geen versnelling komt in het gelijk betalen voor gelijk werk, dan zijn we nog wel 30 jaar - anderhalve generatie - bezig om die kloof te dichten. Even scrollen door de Gender Equality Strategy 2020-2025 dan kom ik dit tegen:

Gender Equality Strategy 2020-2025

Eerlijk gezegd vallen me deze percentages dan wel weer mee. Wel maakt dit duidelijk dat het probleem een 'traag probleem' is.

Terug naar de speech van Kamala Harris die hoopvol is voor vrouwen overal in de wereld.
"Ik kan dan wel de eerste vrouw zijn in het Witte Huis, ik zal niet de laatste zijn. Want elk klein meisje dat vanavond kijkt ziet dat dit een land is van mogelijkheden. Vrouwen die gevochten hebben en die zoveel hebben opgeofferd voor gelijkheid, vrijheid en gerechtigheid voor iedereen - ook voor die zwarte vrouwen die vaak over het hoofd gezien werden maar die zo vaak bewezen hebben de ruggengraat van de democratie zijn."

Kamala Harris

Er is veel onderzoek gedaan naar mensen met leidinggevende functies. Een hoog percentage vertoont neurose-symptomen. Het karakter van de topman of topvrouw kan de gehele bedrijfscultuur beïnvloeden - ten positieve en ten negatieve: dat is slechts een kwestie van (jaren) tijd.

Zo kun je ook kijken naar toppolitici. Het gaat niet alleen om competente mensen aan de top maar ook om hun persoonlijkheid, hun stijl, hun gedrag (taalgebruik) en hun waarden. Vier jaar een Trump-karakter in het Witte Huis betekent verlies aan fatsoenlijke omgangsvormen en meer respectloosheid, verlies aan integriteit in een deel van de samenleving. Vooral daar waar hij als een held gezien wordt. Ongetwijfeld heeft Trump enkele dingen wel goed (voortvarend) gedaan, maar nog vier jaar dit ‘karakter’ aan de top zou zeer schadelijk zijn voor de VS, voor de geopolitieke verhoudingen, voor de democratie en voor dit politieke ambt.

Amerika heeft gekozen en de uitslag is bekend gemaakt. Kamala Harris is het perfecte rolmodel voor vrouwen en voor diversiteit in de top. Ongetwijfeld gaan we nog veel van haar gaan zien en horen.

Bronnen:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_2010 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/2020_factsheet_on_the_gender_pay_gap.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://www.youtube.com/watch?v=ExPm_hJQYpQ

Sluiten
X Zoek