Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

LNVH

In 1990 bedroeg het percentage vrouwelijke hoogleraren 6,5%. Inmiddels zitten we op 18% volgens de laatste update van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van 2016. Een gestage groei. Zeker. Maar we kunnen nog lang niet spreken van een evenredige vertegenwoordiging. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft als doel bevordering van de doorstroom van vrouwen naar wetenschappelijke en bestuurlijke topposities om zo tot een evenredige man-vrouwverdeling in de wetenschappelijke gemeenschap te komen. Het LNVH is in de jaren 90 informeel begonnen. In 2001 werd het initiatief een officiële stichting en in de loop der jaren is het LNVH uitgegroeid tot een professionele organisatie met een bestuur bestaande uit 5 vrouwelijke hoogleraren en een bureau met een beleidsprogramma- en bureaumedewerker. Het LNVH richt zich name op de uitvoering van zijn kernprojecten. Enerzijds betreft het projecten die gericht zijn op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers, anderzijds gaat het om projecten die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding. Beide beogen een evenredige deelname van vrouwen aan de hogere posities binnen de universitaire gemeenschap te bevorderen. Het LNVH beschikt over een groot - nog altijd groeiend - aantal aangeslotenen. 1150 vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten (gegevens augustus 2017) afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten in Nederland vormen een waardevolle achterban. Het LNVH heeft een rol als waakhond en aanjager en onderneemt vanuit die positie gericht acties om de doorstroom van vrouwen naar topposities in de wetenschap te bevorderen. Contacten met de andere/lokale vrouwennetwerken, zo ook met de VnVa, spelen hierin een grote rol. Verder maken goede banden en korte lijnen met OCW, NWO, FOM, de koepelorganisatie VSNU, de KNAW, de Colleges van Bestuur van alle Nederlandse universiteiten, het Rectoren College en de Stichting Charter Talent naar de Top het netwerk af. Het (laten) uitvoeren van onderzoeken behoort tot de recentste speerpunten van het LNVH. Voor de verschenen rapporten en voor meer informatie over de activiteiten van het LNVH verwijzen wij met plezier naar de website www.LNVH.nl. U vindt daar tevens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren met recente cijfers over de doorstroom van vrouwen naar de top en een glazen plafond index. De cijfers betreffende de UMC's zijn ook in de Monitor opgenomen.

www.LNVH.nl - info@lnvh.nl

Sluiten
X Zoek