Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Senior VNVA

De VNVA telt een flink aantal seniorleden. Velen willen graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen in de VNVA en in de Gezondheidszorg. Daarom is er een werkgroep senioren opgericht met in alfabetische volgorde Carien Dagnelie, Cisca Griffioen, Irene Hellemans, Margret Kaandorp en Geesje Nijhof als leden.
In een eerste online vergadering is vastgesteld dat contact met de jongere leden van grote betekenis zou kunnen zijn, zowel voor de senioren als de jongeren.

We zouden ons kunnen voorstellen dat het thema: Leidinggeven aan jezelf, aan je eigen leven en bewuste keuzes te maken in alle levensfasen een onderwerp van gesprek kan zijn. En daar ook daadwerkelijk zelf de regie in nemen, omdat er niemand anders is die dat voor je doet. Als je jong bent is dat een kunst die je nog onder de knie moet krijgen, als je ouder bent gaat dat door vallen en opstaan steeds beter. Er kunnen mooie dingen ontstaan als jong en oud met elkaar in gesprek gaan en elkaar vertellen wat ze lastig vinden en wat ze aan steun kunnen gebruiken. Jong en oud zijn gelijkwaardige gesprekspartners en er ontstaat wederzijds begrip. Ieder brengt haar eigen punten in. Hieruit kan een dialoog op gang komen die leidt tot oplossingsrichtingen waarbij de jongere generatie ontdekt dat het niet nodig is te veel hooi op de vork nemen en daarmee meer werkplezier heeft en ruimte overhoudt voor privé zaken. De oudere generatie kan ontdekken waar haar vaardigheden en ervaring goed van pas komen met als gevolg een derde fase waaruit zingeving te halen valt.

Daarnaast hebben seniorleden wellicht ook interesse in gezamenlijke activiteiten, zoals een excursie of een museumbezoek.

Jonge artsen en senioren, als dit jou aanspreekt laat het ons weten, zodat we zelf en samen met jullie aan de slag kunnen.

Het contactadres voor de werkgroep is vnvamail@vnva.nl

Sluiten
X Zoek