Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

De laatste cijfers

Wist je dat het totale aandeel van vrouwen onder alle artsen is toegenomen van 32% in 2005 naar 46% in 2016? Er zijn dus nog niet meer vrouwelijke artsen dan mannelijke, maar de stijging gaat wel snel. Onder klinische specialisaties van 26% in 2004 naar 41% in 2016 en onder huisartsen in diezelfde periode van 35% naar 52%. De percentages verschillen ook binnen de specialismen: klinisch geriaters 70% vrouw en klinische genetica 80% vrouw. Mannen hebben nog steeds een duidelijke overhand binnen de cardiothoracale chirurgie (11%) en orthopedie (12%).

Door de jaren heen blijft het parttime percentage ongeveer gelijk: van 0,82 fte (2010) naar 0,85 fte (2016) waarbij de medisch specialisten in 2016 gemiddeld 0.91 fte weken en huisartsen 0,75 fte.

Het aandeel basisartsen blijft door de jaren relatief stabiel, waarvan ongeveer de helft in opleiding, en in 2016 was 1,7% (431 artsen) als werkzoekend geregistreerd.

Wil je meer weten over de cijfers, trends en ook de ontwikkelingen in zorgvraag en de inzet van physician assistants en verpleegkundige specialisten, ga dan even naar www.capaciteitsorgaan.nl.

Sluiten
X Zoek