Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

'Politiek', 22 februari 2021

Nog nooit stonden er zoveel vrouwen op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna alle politieke partijen gaan de verkiezingen in met minstens 40 procent vrouwen op de lijst. Reden genoeg om als VNVA vijf vrouwelijke kandidaten van divers pluimage uit te nodigen voor een gesprek in de vorm van een digitale huiskamerbijeenkomst.

Aan de discussie namen de volgende (kandidaat)Kamerleden deel: Joba van den Berg (CDA), Wieke Paulusma (D66), Nevin Ozütok (GroenLinks), Attiya Gamri (PvdA) en Antoinette Laan-Geselschap. Allen kregen een aantal minuten de tijd om vanuit hun partijprogramma een aantal punten voor het voetlicht te brengen. Eenieder vulde dit op haar eigen manier in vanuit haar eigen kennis en ervaring. Zo bekleedt bijvoorbeeld Joba van de Berg voor het CDA een zorgportefeuille en is Nevin Ozütok in de GroenLinks-fractie vooral betrokken bij onderwerpen op het gebied van emancipatie en arbeidsmarkt. Attiya Gamri deelde een fraai filmpje met ons om iets over haar eigen achtergrond en ervaringen te delen.

Er kwamen in de pitches meer en minder controversiële punten op tafel. Zo bracht Wieke in dat D66 graag alle artsen in loondienst zou zien, benoemde Nevin (GL) dat het opvallend is dat vrouwen nog altijd vaak werken in sectoren waarin minder verdiend wordt en riep Antoinette (VVD) op om elkaar als vrouwen meer te steunen en het 'old-boys-netwerk' te doorbreken aangezien het enorm belangrijk is dat (jonge) vrouwen blijven werken. Attiya bracht vanuit de PvdA dat het belangrijk is om de rol van de zorgverzekering tegen het licht te houden, zodat deze door een te beperkte blik geen grenzen aan bepaalde behandelingen kan stellen. Joba (CDA) stelde een recente casus vanuit de huisartsopleiding aan de orde, waarbij een Zeeuwse naar elders in het land moest voor haar opleiding, ondanks beschikbaarheid van een opleider in Zeeland zelf.

Na de inbreng van de (kandidaat)politici was er ruimte voor vragen en discussie met overige deelnemers van de huiskamerbijeenkomst. Hierbij was een zeer belangrijk punt de beschikbaarheid van kinderopvang. Duidelijk werd dat PvdA, GL en D66 duidelijk vóór een vorm van gratis kinderopvang zijn. VVD is nadrukkelijk tegen en CDA is vooral op zoek naar andere vormgeving van het toeslagenstelsel. Hierbij kwamen ook aan de orde hoe wenselijk het is dat gezocht wordt naar meer flexibele inzet van kinderopvang en een sterk pleidooi voor brede scholen, zowel vanuit het perspectief van de ouders áls in de ontwikkeling van onze kinderen.

Helaas geldt dat over politiek altijd langer door valt te praten dan er tijd beschikbaar is. Gelukkig kregen wij van alle dames de uitnodiging om hen bij knelpunten te benaderen. Als VNVA nemen we deze uitnodiging zeer zeker graag aan. Een geslaagde huiskamerbijeenkomst die wellicht al vóór de volgende Kamerverkiezingen een vervolg zou mogen krijgen.

Sluiten
X Zoek