Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Rosalie Wijnberg

Rosalie Wijnberg
1887-1973
Artsexamen 1913
Erelid vnVa 1953


Zij studeerde af als arts voor verloskunde en vrouwenziekten. Zij schreef het boek 'De hygiene der vrouw in de verschillende levenstijdperken'. Zij was actief lid en voorzitter van de vnVa. Haar benoeming tot erelid was een eerbewijs voor haar heldhaftige houding in de oorlog waar zij in kamp Westerbork geweigerd heeft sterilisaties uit te voeren.

Sluiten
X Zoek