Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Hedwig Grooten

Hedwig Grooten ontvangt in de najaarsledenvergadering van 2021 het erelidmaatschap van de VNVA vanwege haar enorme verdiensten die zij voor de VNVA heeft verricht. Hedwig zet zich in voor de afdeling Noord-Nederland, heeft geruime tijd zitting gehad in het afdelingsbestuur en kent vrijwel alle leden. Ook heeft zij zitting in de Redactie van de Nieuwsbrief van Noord-Nederland. Hedwig zorgt dat activiteiten niet alleen voor de VNVA blijven maar organiseert symposia in combinatie met KNMG, VVAO, e.d. Zij is zich bewust van onderwerpen die voor vrouwen aan de orde kunnen komen. Hedwig is de grote initiator van Young VNVA.

Sluiten
X Zoek