Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Capaciteitsplan: Meer opleidingsplaatsen voor aiossen

Bron: Arts in spe

De komende jaren zullen de ziekenhuizen iets meer medisch specialisten mogen opleiden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd deel van het Capaciteitsplan 2019.

Het Capaciteitsorgaan adviseert de minister van VWS om landelijk 1182 aiossen op te leiden. Dat advies geldt tot en met 2023. Het aantal is hoger dan in vorige adviezen uit 2016 en 2013, toen nog werd aangeraden om juist 15 procent minder op te leiden.

Voorheen ging het Capaciteitsorgaan in haar adviezen telkens uit van een ‘bandbreedte’: voor 2016 ging het om minimaal 965 en maximaal 1122 opleidingsplaatsen. Maar in de praktijk zijn de opleidingen vrijwel allemaal uitgegaan van het ‘maximale’ aantal, stelt het Capaciteitsorgaan vast. Zo zijn er in 2018 uiteindelijk 1164 aiossen ingestroomd; slechts 18 plekken minder dan wat nu wordt aangeraden. Het Capaciteitsplan hanteert niet langer een bandbreedte in haar advies, maar gebruikt voortaan één getal.

De benodigde instroom varieert per specialisme: zo mogen er fiks meer psychiaters (176 in plaats van maximaal 150 in 2016), internisten (116 in plaats van maximaal 105 in 2016) en SEH-artsen (40 in plaats van maximaal 31 in 2016) worden opgeleid. [...]

Lees het volledige bericht op de website van Arts in spe
Sluiten
X Zoek