Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Hentie van Ramshorst-de Weert Steenkamer

Hentie van Ramshorst-de Weert Steenkamer
1896-1993
Artsexamen: 1923
Erelid vnVa: 1973

Zij specialiseerde zich in de kindergeneeskunde. Ze was werkzaam bij de afdeling jeugdgezondheidszorg van de G.G. en G.D. en als docent hygiëne aan de Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd te Amsterdam. Zij was een van de oprichters van de vereniging. Haar benoeming tot erelid was vooral een eerbetoon voor haar opofferingsgezinde houding tijdens de oorlog. Toen de bezetter beslag wilde leggen op eigendommen van het bestuur, heeft zij aangeboden voor dit doel haar huisraad ter beschikking te stellen.

Sluiten
X Zoek