Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Bestuur

kbMVH_0433 kopie

Het VNVA-bestuur bestaat uit: Geneviève Hernández (penningmeester), Geneviève Koolhaas (voorzitter), Joke Selhorst (ambtelijk secretaris), Samar Orwa (bestuurslid), Marieke Visser (bestuurslid) (v.l.n.r. op de foto).

Missie

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen versterkt de positie van vrouwelijke artsen en de aandacht voor de gendersensitieve geneeskunde. De leden van de VNVA ondersteunen en inspireren elkaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne organisatie van de Vereniging en de externe communicatie. Zij stimuleert leden, commissies en werkgroepen in verdere ontplooiing en samenwerking.

Voorbeeld Activiteiten

Het bestuur organiseert vergaderingen, bijeenkomsten en overleg met externe relaties. Jaarlijks zijn er twee algemene ledenvergaderingen. De ALV in maart wordt gevolgd door een symposium op een centrale plaats in het land. Eens per twee jaar wordt dan de Corrie Hermannprijs uitgereikt. De tweede ALV in oktober wordt gekoppeld aan een thema en tevens georganiseerd op een centrale plaats in het land. Voor de Algemene Ledenvergaderingen zijn alle leden van harte welkom zijn. De Redactie van de digitale Nieuwsbrief is belegd bij het secretariaat van de VNVA. Eens per 2 maanden wordt de digitale Nieuwsbrief uitgebracht. Het bestuur stimuleert de organisatie van symposia, congressen en cursussen en de discussie in de maatschappij op onderwerpen waar de VNVA voor staat. Een voorbeeld vormt het onderzoek dat plaats vond onder 16.000 BIG geregistreerde vrouwelijke artsen teneinde Herintreders op te sporen. Samen met VWS werd dit onderzoek opgezet, gevolgd door een banenmarkt, symposium en cursussen gericht op het stimuleren van vrouwelijke artsen om hun talent (weer) in te zetten in het medisch beroep. Met de digitale Huiskamermeetings die voor leden en niet-leden bij te wonen zijn worden diverse onderwerpen besproken die de positie van vrouwelijke artsen kan versterken.

Sluiten
X Zoek