Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Bestuur

kbMVH_0433 kopie

Het VNVA-bestuur bestaat uit: Geneviève Hernández (penningmeester), Geneviève Koolhaas (voorzitter), Joke Selhorst (ambtelijk secretaris), Samar Orwa (bestuurslid), Marieke Visser (bestuurslid) (v.l.n.r. op de foto).

Missie

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) is al 90 jaar een voorvechter van gelijke kansen in de geneeskunde. Dat betekent inclusiviteit voor vrouwen, destijds een minderheid, maar eigenlijk voor iedereen.
Daarbij zet zij zich in voor het welzijn van de patiënt door een investering in gendersensitieve zorg en voor het welzijn van de arts gedurende de carrière. Hieraan ten grondslag ligt toegang tot en behoud van deze duurzame carrière, ongeacht achtergrond, gender of leeftijd. Diversiteit en inclusiviteit, op alle niveaus, zijn van grote meerwaarde voor het leveren van de best mogelijke zorg. De opbouw van een stevig netwerk en mentorschap vormen hierin een belangrijke sleutel.
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een constructieve bijdrage te leveren aan de energietransitie in de zorg. Vanuit de wetenschap dat echte verandering alleen komt door hervorming van een systeem, maken wij ons onverminderd hard voor een veilige sfeer en cultuur.

Voorbeeld Activiteiten

Het bestuur organiseert vergaderingen, bijeenkomsten en overleg met externe relaties. Jaarlijks zijn er twee algemene ledenvergaderingen. De ALV in maart wordt gevolgd door een symposium op een centrale plaats in het land. Eens per twee jaar wordt dan de Corrie Hermannprijs uitgereikt. De tweede ALV in oktober wordt gekoppeld aan een thema en tevens georganiseerd op een centrale plaats in het land. Voor de Algemene Ledenvergaderingen zijn alle leden van harte welkom zijn. De Redactie van de digitale Nieuwsbrief is belegd bij het secretariaat van de VNVA. Eens per 2 maanden wordt de digitale Nieuwsbrief uitgebracht. Het bestuur stimuleert de organisatie van symposia, congressen en cursussen en de discussie in de maatschappij op onderwerpen waar de VNVA voor staat. Een voorbeeld vormt het onderzoek dat plaats vond onder 16.000 BIG geregistreerde vrouwelijke artsen teneinde Herintreders op te sporen. Samen met VWS werd dit onderzoek opgezet, gevolgd door een banenmarkt, symposium en cursussen gericht op het stimuleren van vrouwelijke artsen om hun talent (weer) in te zetten in het medisch beroep. Met de digitale Huiskamermeetings die voor leden en niet-leden bij te wonen zijn worden diverse onderwerpen besproken die de positie van vrouwelijke artsen kan versterken.

Sluiten
X Zoek