Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Bestuur

Foto bestuur - november 2019

Het VNVA-bestuur bestaat uit: Annelie Bisschops, Lydia Ketting-Stroet, Lewi Vogelpoel-Sie en Lobke van Overbeek (v.l.n.r. op de foto).

Missie

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen versterkt de positie van vrouwelijke artsen en de aandacht voor de seksespecifieke geneeskunde. De leden van de VNVA ondersteunen en inspireren elkaar. Het Bestuur is verantwoordelijk voor interrne organisatie van de Vereniging en de externe communicatie. Zij stuurt het secretariaat aan, stimuleert commissies en werkgroepen in verdere ontplooing en samenwerking.

Voorbeeld Activiteiten

Het Bestuur organiseert vergaderingen, bijeenkomsten en overleg met externe relaties. Jaarlijks zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen. De ALV in maart wordt gevolgd door een Symposium op een centrale plaats in het land. De Corrie Hermann Prijs wordt dan uitgereikt. De tweede ALV in oktober wordt gekoppeld aan een thema en tevens georganiseerd op een centrale plaats in het land. Voor de Algemene Ledenvergaderingen zijn alle leden van harte welkom zijn. Eénmaal per jaar wordt voor alle actieve leden een Beleids- en Bestuurendag georganiseerd. Overleg met de Redactie van het tijdschrift VAMP vindt plaats waar nodig door het jaar heen. Het Bestuur stimuleert de organisatie van symposia, congressen en cursussen en de discussie in de maatschappij op onderwerpen waar de VNVA voor staat. Een voorbeeld vormt het onderzoek dat plaats vond onder 16000 BIG geregistreerde vrouwelijke artsen teneinde Herintreders op te sporen. Samen met VWS werd dit onderzoek opgezet, gevolgd door een banenmarkt, symposium en cursussen gericht op het stimuleren van vrouwelijke artsen om hun talent (weer) in te zetten in het medisch beroep.

Sluiten
X Zoek