Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Afdeling Noord Nederland

Jaarverslag 2018 VNVA Afdeling Noord-Nederland 2019

2018 was een betrekkelijk rustig jaar voor de afdeling VNVANoord-Nederland, het accent lag dit jaar meer op landelijke evenementen.
In de ALV van 2017 namen wij al afscheid van onze voorzitter, Liesbeth Jansen, en helaas is een opvolger nog niet gevonden. Els Struijk treedt sindsdien op als waarnemend voorzitter. Gelukkig werd het bestuur uitgebreid met Sharon Poort als aspirant-bestuurslid. Marieke Potijk is met manlief verhuisd naar Enschede en daarmee even niet meer actief in het bestuur. Als vanouds bleven Shirley Mungroop, Greet Meihuizen en Hedwig Grooten op hun plaats in het bestuur.
In oktober waren wij met het hele bestuur en nog vele anderen present op het landelijke lustrum van de VNVA. Thema Solidariteit. VNVA 85 jaar. Het was een prachtige feestelijke en inspirerende happening.

De afdeling is met ondersteuning van de landelijke VNVA financieel gezond. In april deed de kascommissie verslag op de ALV en het financiële beleid werd goedgekeurd. Zoals ook is te zien bij veel andere verenigingen is er helaas een daling van het aantal leden en afdelingen. Over de vraag wat dit voor de vereniging betekent en hoe hiermee verder te gaan heeft het landelijk bestuur zich gebogen. Er heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden. Conclusie is dat er voor de VNVA(helaas) zeker nog werk te doen is! En daarmee wil de vnVa - voor zover mens en middelen het toelaten - samen met andere organisaties en initiatieven voortgaan en met verve aan de slag!
Voor het inhoudelijk programmaonderdeel bij deze ledenvergadering in de Sleutel was Yvonne Menzel van Psy-zo! bij ons te gast. Bevlogen en enthousiast kon zij ons vanuit haar jarenlange ervaring als GZ-psycholoog informeren over EMDR – wat is het en hoe en wanneer wordt dit toegepast - en psychotraumabehandeling. En ook: welke rol heeft hypnose bij behandeling. Een helder en betrokken verhaal. Ook introducees waren hier welkom. Het was een heel interessante en levendige bijeenkomst.
De zomerborrel in juni – deze keer in het Feithhuys – was gezellig maar viel helaas letterlijk een beetje in het water. In september waren we welkom bij de VVAO waar Sharon Poort vertelde over haar werk als nucleair geneeskundige. Een leuke avond.
In november werd volgens jaarlijkse traditie een gezamenlijke activiteit georganiseerd met de VVAO-afdeling Groningen. We waren te gast bij de nieuwe vrouwenopvang van het Kopland. Na een rondleiding in het prachtige nieuwe pand vertelde Paulien Sissingh, de directeur van de vrouwenopvang ons meer over de werkwijze en ervaringen van Kopland en er was alle gelegenheid om in te gaan op vragen. Het was een bijzondere, interessante en indrukwekkende avond.
Dit jaar werd samen met de KNMG een start gemaakt met het 2x per jaar organiseren van een activiteit voor 60plusartsen. De eerste middag in Gasselte werd ingeleid door Betty Meyboom-de Jong met een presentatie over “Vitaal en zinvol ouder worden”. In het najaar was er in Zeegse een bijeenkomst met een inleiding van Hanna Plantenga en discussie over genderdysforie. Het initiatief blijkt heel goed aan te slaan en werd goed bezocht.

Een aantal nieuwsberichten en attenderingen naar onze leden werd digitaal verzonden. Ook een nieuwsbrief van de hand van Hedwig Grooten en Willy-Anne van Stiphout was in 2018 het medium om onze noordelijke leden te informeren.
In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Met name Aletta Jacobs – tevens de eerste vrouwelijke arts - heeft daar veel aan bijgedragen. Als bestuur VNVA Noord-Nederland zijn we in de loop van 2018 betrokken geweest bij het voorbereiden van en meedenken over de activiteiten rondom dit jubileum. Ook op ons eigen lustrum in 2019 zullen we samen met de landelijke VNVA stilstaan bij 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Vooruitblik 2019

Groningen staat dit jaar bol van de activiteiten rond vrouwenkiesrecht. Op 8 maart, inter-nationale Vrouwendag, wordt een Vrouwengalerij geopend. Op 9 mei wordt in het Groninger Museum de tentoonstelling “Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht” geopend.
In Drenthe loopt het project 100 jaar Vrouwen Kiezen in Drenthe.
Landelijk gebeurt van alles. https://100jaarkiesrecht.nl
100 jaar geschiedenis.
De eerste feministes vochten voor vrouwenkiesrecht. De vrouwen van de tweede feministische golf in de jaren zestig en zeventig legden de nadruk op seksuele vrijheid (baas in eigen buik) en economische zelfstandigheid. In het feminisme van nu staat gender centraal en dit feminisme is niet alleen aan vrouwen voorbehouden. Onze wereld valt niet simpel uiteen in man en vrouw. Er zal meer inclusiever gedacht moeten worden ongeacht sekse en gender, ras, geloof, klasse of leeftijd.
Dit jaar is er in onze regio veel aandacht voor diversiteit met feest, flashmobs, lezingen, tentoonstellingen, optredens, voorstellingen, zang, dans, debatten en film en meer.
In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht is er ook extra veel aandacht voor Vrouwenfilms.

Voor 2019 hebben we als vereniging plannen voor jong en oud.
We organiseren in het UMCG op 21 maart een workshop over de ”fysieke uitdagingen” van het vak speciaal voor vrouwelijke artsen.
In april hopen we samen met KNMG-district Groningen/Drenthe weer een avond voor coassistenten te organiseren onder de titel Carrière en privé, welke keuze maak jij? Emeritus hoogleraar Betty Meyboom en Marian Mourits verzorgen een inleiding over carrière, keuzes en keuzestress, waarna diverse - meestal vrouwelijke specialisten – een persoonlijke pitch presenteren. Een avond zowel voor vrouwen als mannenstudenten.
Na de ledenvergadering die wordt gepland in juni gaan we samen “ontstressen” in deze tijd. Meer bericht hierover volgt.
Er komen twee middagen die we voor 60plusartsen organiseren samen met KNMG Groningen/Drenthe (KNMG). De eerste middag is 4 april 2019 met het interessante onderwerp: “Is er een dokter aan boord?”.
Ook activiteiten van andere organisaties zoals landelijke vnVa, VVAO, NVR, Soroptimisten, “Gezonde dokter”, RUG 405 jaar, alumnivereniging Antonius Deusing, KNMG en andere opties komen in de agenda.
En dan last but not least: het lustrum in 2019! Save the Date! 23 November 2019
Op 23 november 2019 vieren we ons 13e lustrum: onze afdeling wordt 65 jaar.
We zijn als bestuur en lustrumcommissie druk bezig over het programma maar kunnen nog wel wat ideeën en ook zeker sponsoring gebruiken. Hulp zeer welkom!

Ook in 2019 zal het bestuur weer met volle kracht voorwaarts gaan. Heb je ook zin om mee te doen met ons, in bestuurs- of commissieverband? Wil je meedoen en - denken met de lustrumcommissie? Dan ben je van harte welkom! Geef je op bij Hedwig Grooten (vnva.noordnederland@gmail.com), 050-5264179 Zij kan ook nadere informatie geven. En vanzelfsprekend zijn ook ideeën voor activiteiten welkom!


Graag tot ziens namens bestuur VNVA Noord-Nederland
Hedwig Grooten, secretaris

b5MVH4219 kopie

Bovenste rij van links naar rechts: Sharon Poort, Hedwig Grooten, Greet Meihuizen
Onderste rij van links naar rechts: Els Struijk, Shirley Mungroop

Sluiten
X Zoek