Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Afdeling Noord Nederland

Jaarverslag 2019 VNVA Afdeling Noord-Nederland 2020

2019 was een feestelijk en enerverend jaar voor de afdeling VNVA Noord-Nederland! Het accent lag op de viering van het 13e lustrum met een feestelijk lustrum-congres ”Vrouwen kiezen” op 23 november, dat prachtig aansloot bij het themajaar: 100 jaar vrouwenkiesrechten. Een uitgebreide lustrumcommissie ging enthousiast aan de slag. Het bestuur kreeg daarbij hulp van Tineke Slagter - als voorzitter, Marian Mourits - die een mooie serie sprekers wist te enthousiasmeren – en commissieleden Geerteke Dijk, Lia Schreurs, Corien Verschuuren, Anouk Verschuuren, Ais Kariman, Lieke Möller en Eva Ensink. We kregen heel veel steun van het landelijk bestuur en in het bijzonder van Joke Selhorst. Ook werd samengewerkt met de Vereniging Vrouwenbelangen (NVVSS). Genoemde vereniging (NVVSS) werd 125 jaar geleden opgericht door niemand minder dan Aletta Jacobs.
De aanwezigheid bij binnenkomst in het prachtige Van Swinderen Huys van Aletta Jacobs als levend standbeeld was voor al onze gasten een leuke verrassing! En ook het programma viel zeer in de smaak. Conclusie na de boeiende presentaties van Mineke Bosch, Trudy Dehue, Gerbrich Galema, Lawrencia Dsane en Ina Giesen voor een volle zaal: er is veel verbeterd, maar ook voor de VNVA is het werk in deze tijd nog niet klaar! Speak up dear! We kijken met heel veel plezier terug op deze dag!

In 2019 stond in het voorjaar “Vrouw en arts, aan het werk met fysieke uitdagingen” op het programma. Een workshop met o.a. een ergotherapeut en stoel-yogadocente. In april 2019 organiseerden wij i.s.m. KNMG Groningen/Drenthe een geslaagde avond voor studenten geneeskunde “Carrière en privé, welke keuzes maak jij?”.

Prof. dr. Betty Meyboom besprak de combinatie van persoonlijke en professionele ambities en Prof. dr. Marian Mourits ging in op tips en trics. Daarna deelde een zestal collega’s hun ervaringen aan een volle zaal en gaven zij adviezen rond het combineren van carrière en privé. Een bijzondere en inspirerende avond.
Onze ALV op 17 juni in de Sleutel in Groningen was zoals altijd een geanimeerd samenzijn. Er waren 19 leden aanwezig. Sharon Poort zat de avond voor. Financieel is de afdeling gezond. Bestuur en penningmeester werd decharge verleend. Els de Knegt trad onder dank uit de kascommissie, Marijke Bootsma meldde zich aan.

Na de ALV verzorgde Mariëlle Padberg, neuroloog, “Time is brain” - een presentatie over de huidige behandeling van CVA met een actueel overzicht over prevalentie, veranderde inzichten en de nieuwste ontwikkelingen rond diagnostiek en behandeling. Er waren 21 aanwezigen. Na afloop werd er gezellig geborreld en nagepraat.
Voor de 60+ groep werden samen met de KNMG twee middagbijeenkomsten georganiseerd: “Dokter aan boord” door Peter Nijhof, luchtvaartgeneeskundige bij de KLM en “Veranderende zorg aan ouderen” door Prof. dr. Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek RUG. Boeiende presentaties met veel interactie Met de KNMG zijn meerdere gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over mogelijkheden van wederzijdse samenwerking in 2020. Ook de samenwerking met VVAO Groningen loopt goed. We werden in 2019 uitgenodigd op het lustrumfeest van de afdeling waar Els Kloek diverse heldinnen van haar boek 1001 vrouwen uit de 20e eeuw presenteerde.

Dit jaar bestond het bestuur uit Sharon Poort, Els Struijk, Greet Meihuizen, Shirley Mungroop en Hedwig Grooten. Geerteke Dijk verving Els Struijk vanwege zwangerschapsverlof.

Vervolg en vooruitblik 2020

Begin 2020 hadden we enthousiaste plannen voor aansprekende en geaccrediteerde activiteiten. In verband met de huidige crisissituatie zagen we ons uiteraard genoodzaakt deze plannen uit te stellen.

Op 6 maart was -toen het nog kon- een delegatie van VNVA Noord-Nederland aanwezig bij de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs 2020 aan Khadija Arib. Een feestelijke bijeenkomst in het Academiegebouw in Groningen en een welverdiende prijs! Heel haar leven vecht zij al voor de emancipatie en gelijkheid voor vrouwen – Marokkaanse vrouwen in het bijzonder- en migranten. Zij heeft diversiteit hoog in het vaandel. Ze is een rolmodel en inspiratiebron voor velen. Een volle zaal, met daarbij ook veel VNVA-leden en na afloop op de receptie onze persoonlijke felicitaties namens de VNVA NoordNederland.

Op 6 april hadden we een huiskamermeeting gepland over regelingen rond zwangerschap, bevalling en ouderschap met Mr. Dino Jongsma, jurist LAD/FMS. Deze avond kon op 6 juli toch via een ZOOM-meeting gerealiseerd worden. Voor herhaling vatbaar!

Vanwege COVID-19 ontwikkelingen staat voorlopig een bijeenkomst over keuzes en carrière-switch met aandacht voor “bijzondere dokters” on hold. Ook een interactieve studentenavond “Carrière en privé, welke keuze maak jij?” over carrière, keuzes, keuzestress is voorlopig niet mogelijk. Als het weer kan hopen we dit jaar - of volgend jaar - een avond te plannen met als onderwerp het “Peer support programma”.

Hetzelfde geldt voor de bijeenkomst van 60plus-artsen over “Leeftijdsafhankelijke veranderingen in het geheugen” door emeritus hoogleraar prof. dr. Douwe Draaisma. Helaas is het nu niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren zoals we gewend zijn. Wel biedt onze ALV en aangepaste zomerborrel op 26 augustus alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over alle ins- en outs en ervaringen rond COVID-19.

Nieuwsberichten, uitnodigingen en attenderingen worden digitaal naar onze leden verzonden. Leden zonder een bekend e-mailadres missen echter deze informatie. De nieuwsbrief samengesteld door Hedwig Grooten en Willy-Anne van Stiphout blijft per post en digitaal het medium om onze noordelijke leden te informeren. Hierin krijgen ook activiteiten van andere organisaties en netwerken zoals VVAO, KNMG, Soroptimisten, NVR, “Gezonde dokter”, Antonius Deusing, FJS, RUG een plaatsje in de agenda.

De landelijke activiteiten van de VNVA zijn te vinden op de website www.vnva.nl. De afdeling is dankzij sponsoring en met ondersteuning van de landelijke VNVA financieel gezond. Zie hiervoor ook het financiële verslag van de penningmeester. Contact via social media en het uitbreiden van ons bestaande netwerk met jonge vrouwelijke artsen vraagt onze speciale aandacht. Ook als promo voor onze vereniging.

Helaas gaat Sharon Poort het bestuur verlaten. Gelukkig zijn Greet Meihuizen, Shirley Mungroop, Els Struijk en Hedwig Grooten ook in 2020 bereid door te gaan als bestuurslid. Hulde en dank ook aan alle leden die indien nodig beschikbaar zijn voor hand- en spandiensten en activiteiten! In het kader van de broodnodige diversiteit nodigen wij met name jongere leden uit om zich te melden als bestuurslid!
Wil jij meedoen en meedenken? Dan ben je van harte welkom! Geef je op bij Hedwig Grooten (vnva.noordnederland@gmail.com), 050-5264179 of benader haar voor meer informatie. Vanzelfsprekend zijn ook ideeën voor activiteiten welkom!

Hedwig Grooten, secretaris

b5MVH4219 kopie

Bovenste rij van links naar rechts: Sharon Poort, Hedwig Grooten, Greet Meihuizen
Onderste rij van links naar rechts: Els Struijk, Shirley Mungroop

Sluiten
X Zoek