Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Geef leidinggevenden een formele rol om diversiteit te vergroten

Het aantal vrouwen in de Nederlandse UMC’s blijft achterlopen op het aantal mannen als het gaat om leiderschapsposities. Hoe
komt dat? ‘Sponsorschap’, de ondersteuning van talentvolle mensen door leidinggevende personen, kan daar verandering in
brengen.
De gestage toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in de afgelopen jaren mag terecht beschouwd worden als een
vooruitgang. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat er sprake is van een gebalanceerde verdeling tussen mannen en
vrouwen. In het huidige tempo zal dit pas in 2041 plaatsvinden. Daarbij is de discussie te eenzijdig gericht op geslacht, terwijl
diversiteit en inclusiviteit het doel zouden moeten zijn, zoals academische posities voor Nederlanders met een migratieachtergrond
en verschillende soorten leiderschapsstijlen, bijvoorbeeld de meer empathische en consciëntieuze stijlen.

Bron: NTvG
Auteurs: Derya Yakar, Stephanie C.E. Schuit, Michiel T.G. Kahmann, Thomas C. Kwee en Marian J.E. Mourits

Sluiten
X Zoek