Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Marga Gooren

Ik zal het nooit meer vergeten. Die lieve verpleegkundige die steeds bij me kwam kijken. Ik lag, als 11-jarig meisje, in een opslagruimte van de kinderafdeling, want de afdeling was vol. Geshockeerd van de spoedoperatie die ik net had ondergaan in verband met een geperforeerde appendicitis lag ik in mijn bed tussen de verbandmaterialen, postoelen en infuuspalen. Ouders mochten toen nog niet bij hun kind blijven. Zij was de enige die er voor me was.

Tijdens die ziekenhuisopname besloot ik dokter te worden. En ik ben met heel veel plezier ruim 10 jaar huisarts geweest.

Toch miste ik iets. Ik had behoefte aan meer tijd en ruimte voor het verhaal van de patiënt. Om er met aandacht en compassie te kunnen zijn voor de mens die tegenover me zat en samen tot een plan te kunnen komen. Dat lukte me niet in een overvol spreekuur met vaak minder dan 10 minuten per consult.

Ik weet dat heel veel artsen zich zo voelen. En dit gevoel wordt nog eens versterkt door de fors toegenomen administratieve belasting en regeldruk vanuit de overheid, de verzekeraars en zelfs vanuit de eigen beroepsgroep.

Inmiddels ben ik gestopt met mijn werk als huisarts. Sinds 4 jaar coach en train ik met name vrouwelijke artsen, grip te krijgen op de grote hoeveelheid taken, zowel thuis als op het werk. Zodat ze op een gezonde manier en met plezier hun werk kunnen doen. Een goed functionerende arts leidt tot betere patiëntenzorg 1 oftewel ‘happy doctors, happy patients’. In mijn praktijk merk ik dat zelfcompassie hierin een cruciale factor is. En dat word bevestigd door onderzoek 2,3.

Alleen dokters die mild en vriendelijk voor zichzelf zijn en goed voor zichzelf zorgen kunnen echt compassie hebben voor een patiënt en diens omgeving en beter samenwerken met collega’s. Dit leidt tot uiteindelijk tot meer menselijke, duurzame en sterke gezondheidszorg met veerkrachtige zorgverleners en optimale zorg voor patiënten.

Deze overtuiging bracht mij op het pad van Compassion for Care. Sinds 2014 ben ik lid van het kernteam. Compassion for Care is een beweging die ziel en zakelijkheid in de zorg weer in balans wil brengen. Ons doel is zoveel mogelijk mensen die in de zorg werken bewust te maken van de kracht van passie, bevlogenheid, zelfcompassie en compassie en zo de menselijke maat in de zorg te bevorderen.

We doen dit door middel van 3 pijlers:
Community: Het bouwen van on- en offline netwerken voor het uitwisselen van kennis, ervaring en ideeën om compassie in de zorg te bevorderen. Ik nodig je van harte uit ook het charter van Compassion for Care te ondertekenen: http://www.compassionforcare.com/charter-of-compassion-for-care/
Educatie: Het geven van inspirerende, interactieve workshops en trainingen en ook het stimuleren en ondersteunen van compassie in onderwijsprogramma’s van de diverse zorgopleidingen. We worden daarin gesterkt door het vernieuwde CanMEDS Physician Competency Framework4 dat in oktober 2015 is verschenen, waarin compassie in 3 van de artsenrollen expliciet wordt genoemd (Medische expert, Communicator en Professional).
Onderzoek: Het verzamelen en delen van een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ‘Compassionate Healthcare’. En tevens het bevorderen en ondersteunen van nieuw onderzoek naar de aard en specifieke toepassingen van compassie in de gezondheidszorg. We bouwen aan een wetenschappelijke database met ‘evidence based best practices’.

Compassie is niet alleen goed voor de patiënt maar ook voor de arts 5.

Wil jij meer weten over Compassion for Care of hoe je op je eigen manier een bijdrage kunt leveren aan meer compassie in jouw werkomgeving? Kijk op de website compassionforcare.com of neem contact met ons op via info@compassionforcare.com.

De meesten van ons zijn niet voor niets dokter geworden: we zijn ‘mensen-mensen’ en willen ons steentje bijdragen aan de zorg. We willen mensen helpen.

En op een dag zul je misschien zelf patiënt zijn en dankbaar zijn voor een zorgverlener die er echt voor je is...

Marga Gooren,
Coach/trainer, huisarts n.p.
Aqualime.nl
marga@aqualime.nl

  1. Scheepers R.A., Physicians’ Professional Performance: An Occupational Health Psychology Perspective, Thesis AMC-UVA, februari 2016
  2. Frank JR, Snell L, Sherbino J, editors. CanMEDS 2015 Physician Competency Framework. Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; Oktober 2015
  3. Raab K, Mindfulness, self-compassion, and empathy among health care professionals: a review of the literature. J Health Care Chaplain. 2014;20(3):95-108
  4. Montero-Marin J. et al, Burnout Subtypes and Absence of Self-Compassion in Primary Healthcare Professionals: A Cross-Sectional Study. PLoS One. 2016; 11(6): e0157499
  5. Youngson R, Time to Care, ISBN 9789036808569, November 2014
Marga_Gooren
Sluiten
X Zoek