Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Mirella Buurman

"Opleiden, het leukste onderdeel van mijn huisartszijn!"

“Wat heb je nou gedaan!?” Ik zie nog de stress en de angst in de ogen van mijn aanstormende opleider gynaecologie toen ik met een bebloede jas de gang op stapte. Zo’n 10 minuten daarvoor was ik de verloskamer opgestormd en had twee piepkleine voetjes uit de vagina van de hevig puffende patiënte zien steken. Het schoot door me heen: Wat als er geen volledige ontsluiting is?....Ik riep: “Zuchten, zuchten!” Maar er was geen houden aan. De bevallende dame kon de persdrang niet tegenhouden. Ik dacht: “God zegene de greep” en voerde een vlekkeloze Bracht manoeuvre uit. Gelukkig! Mijn opleider was even later net zo opgelucht als ik, misschien nog wel opgeluchter.

Nu ik huisarts ben en zelf aios opleid, weet ik dat het belangrijk is vertrouwen aan je aios te geven en die, zoveel als verantwoord is, zelf te laten doen. Maar hoe bepaal je wat verantwoord is? Ik doe dat door in het begin zoveel mogelijk consulten en lichamelijk onderzoek van mijn aios te observeren, samen visites te doen en de aios te vragen mij te consulteren als ze twijfelen over hun beleid. Ik dwing mezelf mijn oordeel zoveel mogelijk op mijn directe observaties te baseren maar dat lukt niet altijd. Soms betrap ik mijzelf erop dat ook andere factoren een rol gaan spelen. Bij een heel vol spreekuur zie ik minder van de aios dan als het rustiger is bijvoorbeeld. Het is daarom belangrijk dat huisartsopleiders zo goed mogelijk gesteund worden in het uitoefenen van hun taak. De huisartsopleidingen en de regelgeving dienen de aios en de opleiders te ondersteunen zodat de aios een zo goed mogelijke collega kan worden.

Met deze uitgangspunten en motivatie om daaraan bij te dragen ben ik voorzitter geworden van de LHOV, de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging. Wij behartigen de belangen van opleiders, zowel op vergoedingen als op inhoudelijk gebied. Het bestuur van de LHOV bestaat uit opleiders van de acht verschillende huisartsopleidingen in het land. Daarnaast maken wij deel uit van het algemeen bestuur van Huisartsopleiding Nederland, een netwerkorganisatie van de huisartsopleidingen en de opleiders, die kennisuitwisseling, goed onderwijs en goede toetsing stimuleert.

De huisartsopleiding verschilt van de specialistenopleidingen. Het contact tussen aios en huisartsopleider is over het algemeen veel intensiever in de huisartsopleiding dan in het ziekenhuis. Een aios huisartsgeneeskunde heeft meestal één en soms twee opleiders waar die het hele jaar mee optrekt. De opleider houdt per dag een uur leergesprek met de aios en ziet daarnaast ook vaak patiënten (deels) samen met de aios. Als het klikt betekent het meestal dat beiden een erg leuk jaar hebben maar als het niet klikt of als het opleiden moeizaam verloopt dan trekt dit een behoorlijke wissel op het werkplezier van de opleider. Het is dus belangrijk dat de staf van de huisartsopleidingen hier oog voor hebben en contact houden met de opleider.

Maar opleider ben ik vooral geworden omdat het ontzettend leuk is om een jonge collega te begeleiden en het enthousiasme voor mijn mooie vak als huisarts te delen!

Mirella Buurman, huisarts te Diemen
huisartsopleider aan de HOVUmc
voorzitter LHOV, Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Mirella_Buurman
Sluiten
X Zoek