Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Dr. Sandra Kooij

Psychiater en onderzoeker bij PsyQ in den Haag. Assistant professor psychiatrie

In 1995, nog tijdens de opleiding tot psychiater, stuitte ik op patiënten met klachten van impulsiviteit en woedebuien, passend bij een persoonlijkheidsstoornis, maar dat was het toch niet. Het voelde anders... ADHD was een kinderpsychiatrische stoornis, die bleek voort te duren bij volwassenen, maar in de volwassenen psychiatrie ontbrak de kennis om de diagnose vast te stellen, laat staan te behandelen. Dit gegeven leek goed aan te sluiten bij het gesignaleerde probleem van de niet passende persoonlijkheidsdiagnose.

Na onderzoek en effectieve behandeling van een aantal patiënten werd ik gegrepen door de het probleem van de volwassenen met ADHD. Ik realiseerde me vanwege de prevalentie van 5%, dat dit een levenslange missie zou kunnen worden, want er was nog bijna niets over bekend. Ik heb er wel even over nagedacht. Maar de noden van deze populatie volwassenen met ADHD waren zo duidelijk, en de behandeling zo effectief dat het gewoon niet anders kon dan gewoon maar te beginnen. Dat hield in: heel veel patiënten zien om kennis op te doen, een gespecialiseerde afdeling en Kenniscentrum oprichten bij Parnassia/PsyQ, promotieonderzoek, mediacontacten, publiceren, nascholing organiseren, en een landelijk en een Europees Adult ADHD Netwerk opzetten.

Ik schoolde mezelf in de VS, waar men al meer ervaring had. Al na een jaar kwam Arga Paternotte van oudervereniging Balans langs, die toen 10.000 ouders van kinderen met gedragsproblemen verenigde. ‘Jij doet waar wij op wachten’ was haar magische uitspraak, en het begin van een jarenlange samenwerking en vriendschap. Het gaf en geeft me nog steeds de moed om dit pionierswerk te doen. Want het is niet altijd makkelijk. Innovatie roept weerstand op, en de onzekerheid bij publiek en media over de veiligheid van de medicatie voor ADHD doet daar nog een schepje bovenop.

Hoewel ik wel eens moe van wordt van de hardnekkige vooroordelen, is er ook veel om tevreden over te zijn: elke patiënt die me vertelt dat mijn werk hun leven ten goede heeft veranderd, ontroert en motiveert me nog steeds, want daar gaat het om! Dankzij de vrijheid en innovatieve kracht van Parnassia/PsyQ zijn er nu 30 PsyQ locaties met fantastische teams, gespecialiseerd in volwassenen met ADHD in Nederland. Het Kenniscentrum geeft 25 cursussen per jaar aan professionals, en 7 promovendi zetten de innovatie voort. Er is een Richtlijn ADHD bij volwassenen van de Vereniging voor Psychiatrie. Ons Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0) is in 18 talen vertaald en gratis online beschikbaar. Met ervaringsdeskundige vrouwen met ADHD probeer ik nu hun meest urgente onderzoeksvragen te formuleren, en met hun hulp, via crowdfunding dat onderzoek ook te financieren (www.adhdfund.com).

Rolmodel_Sandra_Kooij
Sluiten
X Zoek