Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Dr. Corrie Hermann

Dr. Corrie Hermann
Artsexamen: 1959
Specialisatie: maatschappij en gezondheid
Promotie: 1984 ‘Vrouwelijke artsen in Nederland’
Erelid vnVa: 2006

Zij was van 1975 tot 1981 voorzitter van de vnVa en ook daarna nationaal en internationaal actief voor de vereniging. Zij heeft in 1988 het initiatief genomen tot de Corrie Hermann Prijs, het Dagelijks Bestuur heeft haar naam eraan verbonden. Zij werkte als sociaal-geneeskundige, o.a. als GGD directeur. Daarnaast was zij o.a. lid van het hoofdbestuur van de KNMG, kroonlid van de Sociale Verzekeringsraad en lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Tot 2002 was zij Tweede Kamerlid voor Groen Links. Zij is actief als voorzitter van de ZonMw commissie gender en seksualiteit.

Sluiten
X Zoek