Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Genderspecifieke artikelen

Lek in de pijpleiding

In praktisch alle BIG-geregistreerde beroepen werken inmiddels meer vrouwen dan mannen. Maar hoe hoger op de carrièreladder, hoe minder vrouwen er overblijven. Waar raken we vrouwelijk talent kwijt?...

Lees meer

Centering Women of Color to Promote Excellence in Academic Medicine

Door: Christina Mangurian, M.D., Nancy D. Spector, M.D., and Ruth S. Shim, M.D., M.P.H.

Lees meer

Inclusief leiderschap

Door: Rashmi Kussurkar

Lees meer
WhatsApp Image 2024-01-04 at 13.28.45

Vrouwen zijn beter af bij vrouwelijke artsen

"Vrouwelijke patiënten zijn beter af bij vrouwelijke dokters. Ze sterven minder vaak en hebben ook minder vaak complicaties na een operatie. Nu het aantal vrouwelijke artsen gestaag groeit, durft...

Lees meer

Medicine is not gender-neutral – She is male

In 1849, Elizabeth Blackwell became the first woman to graduate from medical school in the United States. Today, women make up 35% of the U.S. physician workforce, and among physicians 35 years of age...


Lees meer
jesse-orrico-Us3AQvyOP-o-unsplash

‘Vrouw zijn’ geen risicofactor op sneller overlijden na hartoperatie

Zowel mannen als vrouwen krijgen hart- en vaatziekten. Hoewel hun behandelingen hetzelfde zijn, zijn er wel degelijk verschillen. Zo komen hartinfarcten onder mannen twee keer zo vaak voor als bij...

Lees meer
340px-Gender_symbols_side_by_side.svg

Tijdens crisis keren in de wetenschap oude rolpatronen terug: vrouwen zijn minder zichtbaar

Mannelijke wetenschappers profiteren van de crisis. Ze maken vaker dan hun vrouwelijke collega's aanspraak op beurzen en ze publiceren meer.

De ongelijkheid binnen de academische wereld groeit: mannen ...

Lees meer
sara-bakhshi-_-DIX0c_Q1Y-unsplash

Onderzoek VS: Jonge vrouwen krijgen vaker longkanker dan jonge mannen

Longkanker komt vaker voor bij jonge vrouwen dan bij jonge mannen. Dat is een van de conclusies van een internationaal kankeronderzoek. Voor het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of ...

Lees meer
Blood_pressure_monitoring

Bloeddruk verhoogt eerder en sneller bij vrouwen

Gemiddeld genomen begint bloeddrukverhoging bij vrouwen eerder in het leven dan bij mannen en die verhoging verloopt ook sneller. Dat blijkt uit onderzoek door Hongwei Ji e.a. gepubliceerd in JAMA...

Lees meer
photo-1545693315-85b6be26a3d6 (1)

Nederland zakt elf plekken op ranglijst gelijkheid vrouw en man

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in Nederland het afgelopen jaar toegenomen. Deze verslechtering blijkt uit de vandaag verschenen ranglijst voor gendergelijkheid, de Global Gender Gap...

Lees meer
vaccin

Jongens ook gevaccineerd tegen HPV

Jongens worden vanaf 2021 ook gevaccineerd tegen HPV. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) besloten. Ook gaat de leeftijd omlaag waarop kinderen de vaccinatie tegen het virus...

Lees meer
photo-1545693315-85b6be26a3d6 (1)

Studiegids Gender

In Atria's Studiegids Gender zijn gender- en gendergerelateerde vakken te vinden voor het academische jaar 2019 - 2020 van verschillende universiteiten in Nederland. Met vakken van sociale, literaire ...

Lees meer
Atria

Genderstereotypering - Uit het keurslijf!

Zou het niet fijn zijn als mensen keuzes kunnen maken op basis van hun eigen wensen en behoeften, in plaats van verwachtingen van de samenleving die gebaseerd zijn op genderstereotypen? Het...

Lees meer
Time management

A woman's greatest enemy? A lack of time to herself

Author: Brigid Schulte
Source: The Guardian

If what it takes to create are long stretches of time alone, that’s something women have never had the luxury to expect

Lees meer
blood-1813410_960_720

Verschillen in trombose bij man en vrouw

Bron: Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Bij vrouwen komt een veneuze trombose (een bloedstolsel in een bloedvat) vaker voor in de longen dan bij mannen. Bij hen zit het vaker in het been. Ook...

Lees meer
pawel-szvmanski-1145494-unsplash

Psychische ongezondheid eerder bij meisjes

Vooral meisjes tussen de 14 en 17 jaar en jongemannen vanaf 22 jaar veroorzaken de stijging van het aantal mensen tot 25 jaar dat psychisch ongezond is. Dat het aantal psychisch ongezonde jongeren van...

Lees meer
download

Aantal vrouwelijke auteurs in medisch-wetenschappelijke tijdschriften stijgt

Er is een opmars gaande van vrouwelijke auteurs in medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Dit concluderen Kamber Hart en Roy Perlis naar aanleiding van hun onderzoek waarin zij artikelen uit...

Lees meer
de-groene

Pleidooi voor ongelijke behandeling

Waarom verschillen tussen mannen en vrouwen cruciaal zijn in de geneeskunde

Auteur: Hannah Kooy
Bron: De Groene Amsterdammer, nr. 15

Lees meer
atria

Gendersensitief beleid: Illustratieve voorbeelden

Bron: Atria

De Tweede Kamer heeft aan Atria gevraagd succesvolle voorbeelden van gendersensitief beleid in kaart te brengen. De cases die gebundeld zijn in dit rapport illustreren wat...

Lees meer

Aletta Jacobs Lezing - Behandel haar met respect - Angela Maas, coreferent Betty Meyboom-DeJong

Op 6 maart hield Prof. Angela Maas in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen de 35ste Aletta Jacobslezing getiteld ‘behandel haar met respect’. Het was interessant om haar passie ‘het vrouwenhart’...

Lees meer
NZVS

‘Vrouwen met een stollingsstoornis verdienen betere diagnostiek en behandeling’

www.bloedstolling-bij-vrouwen.nl

Woensdag 17 april 2019 - Karin van Galen, internist-hematoloog Van Creveldkliniek UMC Utrecht

Ongeveer 1/100 mensen heeft een stollingsstoornis. Hemofilie is de meest ...

Lees meer

‘Amerikanen nemen pijn bij meisjes minder serieus dan pijn bij jongetjes’

Bron: AD.nl

Hoeveel pijn denken Amerikanen dat een kind heeft bij het krijgen van een prik? Volgens onderzoekers van de universiteit Yale verschilt het of mensen er vanuit gaan dat het kind een...

Lees meer
NTVG

Genderverschillen in psychologische klachten bij ischemische hartziekte

Samenvatting
Psychologische klachten, zoals angst, depressieve stemming en stress, zijn een risico voor zowel het ontstaan als het verergeren van ischemische hartziekten (IHD). Hoewel vrouwen meer...

Lees meer
logo_medischcontact_cyaan_900px_bijgesneden

Relatief veel kankersterfte in Nederland

Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland behoort tot de hoogste in de Europese Unie. Bij iets meer dan drie op de tien Nederlanders die in 2015 overleden was de doodsoorzaak...

Lees meer
Arts_in_spe

Meisjesbesnijdenis neemt mogelijk af

In Afrikaanse landen lijkt de prevalentie van besnijdenis van meisjes (0-14 jaar) af te nemen. Dit concluderen Ngianga-Bakwin Kandala e.a. op basis van een systematische analyse waarover zij in BMJ...

Lees meer
copy-logo-650 (1)

Follow-up rapport van Nederland ingediend bij CEDAW

In zijn Conclusies en aanbevelingen in november 2016 (zesde rapportagecyclus) had het CEDAW-Comité het Koninkrijk der Nederlanden opgedragen tussentijds te rapporteren over de aanbevelingen...

Lees meer
copy-logo-650

Schaduwrapportage Verdrag van Instanbul

Op woensdag 31 oktober 2018 is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. 52 organisaties, waaronder de VNVA, hebben ...

Lees meer
logo_top_en

WMA stimuleert gendergelijkheid artsen

Bron: Medisch Contact

Met de wereldwijde sterke toename van het aandeel vrouwen onder artsen, is het volgens wereldartsenorganisatie WMA essentieel dat gendergelijkheid op de werkvloer is terug te...

Lees meer

Veel meer borstkankerpatiënten kunnen zonder chemotherapie

Op geleide van de uitkomsten van een 21-genen assay kan een grote groep vrouwen met borstkanker gevrijwaard blijven van belastende chemotherapie. Dat blijkt uit een trial waarvan de uitkomsten zijn...

Lees meer

Wetsvoorstel verbetert financiële situatie van vrouwen na scheiding

Ga je scheiden? Denk ook aan het pensioen! Kies voor conversie, dat betekent namelijk financiële onafhankelijkheid van je ex.

Lees meer

Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen

Eindrapportage CGS-project

In 2016 is het projectplan ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen’ op initiatief

van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) opgesteld. Dit heeft geleid tot een eenjarig...

Lees meer

Closing the Gap: parity in electoral participation gender-disaggregated data is a prerequisite

The Final Report - Gender Election Observation Mission (GEOM) Elections 15 March 2017, the Netherlands

Today, 4th july 2017, the Parliamentary Committee on Home Affairs of the Parliament of the...

Lees meer

Manual of gynecardiology - female - specific cardiology

  • Reveals the enormous variance of gender-based difference in the practice of cardiology among a female patient population
  • Presents the key features of cardiovascular illness within a female population
  • ...
Lees meer

Geef leidinggevenden een formele rol om diversiteit te vergroten

Het aantal vrouwen in de Nederlandse UMC’s blijft achterlopen op het aantal mannen als het gaat om leiderschapsposities. Hoe
komt dat? ‘Sponsorschap’, de ondersteuning van talentvolle mensen door...

Lees meer
Sluiten
X Zoek