Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Genderspecifieke artikelen

NTVG

Genderverschillen in psychologische klachten bij ischemische hartziekte

Samenvatting
Psychologische klachten, zoals angst, depressieve stemming en stress, zijn een risico voor zowel het ontstaan als het verergeren van ischemische hartziekten (IHD). Hoewel vrouwen meer...

Lees meer
logo_medischcontact_cyaan_900px_bijgesneden

Relatief veel kankersterfte in Nederland

Het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland behoort tot de hoogste in de Europese Unie. Bij iets meer dan drie op de tien Nederlanders die in 2015 overleden was de doodsoorzaak...

Lees meer
Arts_in_spe

Meisjesbesnijdenis neemt mogelijk af

In Afrikaanse landen lijkt de prevalentie van besnijdenis van meisjes (0-14 jaar) af te nemen. Dit concluderen Ngianga-Bakwin Kandala e.a. op basis van een systematische analyse waarover zij in BMJ...

Lees meer
copy-logo-650 (1)

Follow-up rapport van Nederland ingediend bij CEDAW

In zijn Conclusies en aanbevelingen in november 2016 (zesde rapportagecyclus) had het CEDAW-Comité het Koninkrijk der Nederlanden opgedragen tussentijds te rapporteren over de aanbevelingen...

Lees meer
copy-logo-650

Schaduwrapportage Verdrag van Instanbul

Op woensdag 31 oktober 2018 is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. 52 organisaties, waaronder de VNVA, hebben ...

Lees meer
logo_top_en

WMA stimuleert gendergelijkheid artsen

Bron: Medisch Contact

Met de wereldwijde sterke toename van het aandeel vrouwen onder artsen, is het volgens wereldartsenorganisatie WMA essentieel dat gendergelijkheid op de werkvloer is terug te...

Lees meer

Veel meer borstkankerpatiënten kunnen zonder chemotherapie

Op geleide van de uitkomsten van een 21-genen assay kan een grote groep vrouwen met borstkanker gevrijwaard blijven van belastende chemotherapie. Dat blijkt uit een trial waarvan de uitkomsten zijn...

Lees meer

Wetsvoorstel verbetert financiële situatie van vrouwen na scheiding

Ga je scheiden? Denk ook aan het pensioen! Kies voor conversie, dat betekent namelijk financiële onafhankelijkheid van je ex.

Lees meer

Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen

Eindrapportage CGS-project

In 2016 is het projectplan ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen’ op initiatief

van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) opgesteld. Dit heeft geleid tot een eenjarig...

Lees meer

Closing the Gap: parity in electoral participation gender-disaggregated data is a prerequisite

The Final Report - Gender Election Observation Mission (GEOM) Elections 15 March 2017, the Netherlands

Today, 4th july 2017, the Parliamentary Committee on Home Affairs of the Parliament of the...

Lees meer

Manual of gynecardiology - female - specific cardiology

  • Reveals the enormous variance of gender-based difference in the practice of cardiology among a female patient population
  • Presents the key features of cardiovascular illness within a female population
  • ...
Lees meer
Sluiten
X Zoek