Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Commissie Hilly de Roever-Bonnet Fonds

Samenstelling commissie:

 • Mevr. C.F. (Carien) Dagnelie
 • Mevr. F.M.M. (Cisca) Griffioen
 • Mevr. I.A. (Ingeborg) Koelma

Dit kleine fonds is bestemd om wetenschappelijke projecten op het gebied van vrouwen en gezondheid-(szorg) financieel te ondersteunen. Het inmiddels ruim 10 jaar bestaande fonds heeft een grote variëteit van projecten kunnen subsidiëren. Op de website kun je korte verslagen daarvan terug vinden, alsmede de criteria waaraan een project moet voldoen.

Aarzel niet om een aanvraag in te dienen. De beoordelingscommissie is snel en slagvaardig, dus je hoort binnen een aantal weken of je aanvraag succes heeft. Hoewel op de website staat dat aanvragen vóór 1 april moeten worden ingediend, zal de commissie deze termijn soepel hanteren.

Wie was Hilly de Roever-Bonnet?
Hilly de Roever-Bonnet (1915-2004) studeerde Geneeskunde in Utrecht en promoveerde in 1941 in Amsterdam. Als getrouwde vrouw kon ze geen vaste aanstelling krijgen en daarom koos ze voor een carrière als parasitoloog. Ze is op dat gebied bekend om haar werk over toxoplasmose. Ze combineerde een fulltime baan met een gezin met 5 kinderen. Na haar pensionering heeft ze een volledige studie kunstgeschiedenis gedaan. Voor de vnVa heeft ze veel betekend: tweemaal voorzitter, mede-initiatiefneemster voor de krant, penningmeester van de Medical Women Medical Association. In 1969 werd ze dan ook terecht erelid van onze vereniging. Ze bleef vrijwel tot haar overlijden sterk betrokken bij het wel en wee van de vereniging en heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de begeleidingscommissie van het VNVA jubileumboek: De dokter dat ben ik (1998) geschreven door Klazien Kruisheer. Als persoon was ze een inspirerend rolmodel voor jonge en oudere vrouwelijke artsen. Wij vinden het dan ook een eer dat de familie heeft ingestemd met de naamgeving van het fonds, zodat haar naam en haar werk kan blijven voortleven in onze herinnering.

Missie & Activiteiten

Het Hilly de Roever-Bonnet Fonds heeft als doelstelling het subsidiëren van onderzoeksprojecten gericht op de positie van vrouwelijke (toekomstige) artsen en patiënten in de gezondheidszorg.

Het fonds wordt gevuld door bijdragen van VNVA-leden en een jaarlijkse reservering vanuit de VNVA begroting.

Voorwaarden:

 • De aanvraagster dient lid te zijn van de VNVA;
 • Het project dient te beantwoorden aan de doelstelling van de VNVA;
 • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een projectbeschrijving, een CV en een begroting;
 • De maximale bijdrage bedraagt € 2000 per aanvraag. In totaal kan er per jaar € 4.000 worden toegekend;
 • Na afloop van het project dient een verslag te worden ingeleverd voor publicatie op de VNVA website en indien mogelijk een artikel in de digitale nieuwsbrief;
 • Als het project tot publicatie leidt dient de financiële steun van het fonds van de VNVA vermeld te worden.

Procedure:

 • De aanvraag- en toekenningsprocedure vindt eenmaal per jaar plaats;
 • De aanvraag dient vóór 1 april per e-mail te worden ingediend bij het secretariaat van de VNVA;
 • De aanvrager krijgt uiterlijk 1 juli bericht over toekenning of afwijzing.

Gehonoreerde aanvragen

2022
Fiona van Zijl-BonkIn 2022-2023 werd de aanvraag van Fiona van Zijl-Bonk gehonoreerd met een bijdrage van 2 maal €300,-. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van signalering en het bespreekbaar maken van seksueel misbruik door huisartsen
Annette WestgeestIn 2022 werd de aanvraag van Annette Westgeest gehonoreerd met een bijdrage van €500,-. Het onderzoek betreft de invloed van het vrouwelijke geslacht op sterfte bij Staphylococcus aureus bacteriemie.
2021
Kimberley AnneveldtIn 2021 werd de aanvraag van Kimberley Anneveldt gehonoreerd met een bijdrage van € 2.000,-. Het onderzoek betreft de duurzaamheid van een nieuwe, niet-invasieve behandeling van vleesbomen van de baarmoeder.
Terugkoppeling onderzoeksproject.
2020
Lotte FiretIn 2020 werd de aanvraag van Lotte Firet gehonoreerd met een bijdrage van € 1.800,-. Het onderzoek betreft een aanvulling op de in 2015 toegekende subsidie voor het onderzoek van Toine Lagro.
2019
Tiffany LeungIn 2019 werd de aanvraag van Tiffany Leung gehonoreerd met een bijdrage van €2.000,-. Het doel van het onderzoek is het verbeteren van het begrip voor de ervaringen en inzichten van vrouwelijke artsen.
2018
Judit AdamIn 2018 werd de aanvraag van Judit Adam gehonoreerd met een bijdrage van € 1.500,-. Haar onderzoek betreft een verbetering van de diagnostiek van uitzaaiingen in de lymfklieren van patiënten met baarmoederhalskanker. Voor dit doel wordt van patiënten die geopereerd worden een 3D print gemaakt om de positie van de klieren exact vast te stellen. Daarna worden deze resultaten vergeleken met de PA-uitslag. Hierdoor kan de diagnostiek voor deze patiënten in de toekomst sterk verbeterd worden.
2016
Marijke Labots-VogelesangIn 2016 werd de aanvraag van Marijke Labots-Vogelesang door het Hilly de Roever-Bonnetfonds gehonoreerd. Het onderzoek is gericht op de verschillende aspecten van Premenstrueel Syndroom waarbij huisartsen gevraagd wordt naar hun kennis van en mening over PMS en hun handelwijze in geval van PMS. Ten tweede richtte het onderzoek zich op patiënten die lijden aan PMS, ervaringen met en gevolgen van PMS in het dagelijkse leven, behandelingen, etc.
Terugkoppeling: Publicatie Perspectives of Dutch women on premenstrual disorder. A qualitative study exploring women’s experiences.
2015
Toine Lagro-JanssenE-health voor de behandeling van vrouwen met stress urine-incontinentie
2014
Hedwig VosProefschrift het belang van gender bij preventie in de eerste lijn. Om erachter te komen hoe preventie nu eigenlijk in de huisartsenpraktijk terecht is gekomen, heeft zijn een witness seminar georganiseerd. Dit was mogelijk vanwege de subsidie van het Hilly de Roever-Bonnetfonds van de VNVA. Zij schreef hierover het artikel: 'Preventie in de eerste lijn' dat aanvankelijk in het Engels is gepubliceerd in het Journal of Evaluation in Clinical Practice, en recent als dubbelpublicatie in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde.
Christien Klein-LaansmaOnderzoeksproject "Een internationale, pragmatische en gerandomiseerde interventiestudie naar de effecten van een homeopathische behandeling in vergelijking met gebruikelijke behandeling bij vrouwen met premenstruele stoornissen".

Lees hier de tussentijdse terugkoppeling van het onderzoeksproject van Christien Klein-Laansma.
Toine Lagro-JanssenGender and Women's Health Univeristair Medisch Centrum Nijmegen: Evaluatie van het Nijmeegs Centrum voor seksueel misbruik en geweld (SFG).

Vraagstellingen:
1. Wat zijn belemmerende en faciliterende factorenmultidiciplinaire zorg op een Centrum SFG zoals ervaren door betrokken hulpverleners en patiënten?
2. Wat zijn aantallen en kenmerken van patiënten die behandeld zijn in het Centrum SFG sinds de opening?

Lees hier de terugkoppeling van Toine Lagro-Janssen:
Patients experiences with the actue and follow up care by the Centre SFVN October 2014
Characteristics patient population and received care by Centre SFVN October 2014
2012
Miriam de KleijnIn 2012 vertrok Miriam de Kleijn met haar gezin en met financiële steun van de VNVA (uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds) een halfjaar naar de Verenigde Staten om onderzoek te kunnen doen bij de RAND Corporation en bij de Veterans Affairs (VA). Het onderzoek van Miriam ging over preventie van roken en leerde dat ongelijke aanpak nodig is om een gelijk resultaat te behalen. De essentie van gendersensitieve zorg! Lees hier het verslag van Miriam de Kleijn.
2009
Marie-José van HoofIn 2009 ontving Marie-José van Hoof financiële steun van de VNVA (uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds). Het artikel 'Adult attachment interview differentiates adolescents with childhood sexual abuse from those with clinical depression and non-clinical controls' is voor een bepaald onderdeel tot stand gekomen dankzij de steun uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds. In juli 2016 verscheen er in nieuwsbrief van het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam een interview over het onderzoek van Marie-José van Hoof. In april 2017 verscheen, in het blad Psychiatry Research: Neuroimaging 264, een artikel over het onderzoek van Marie-José, getiteld 'Emotional face processing in adolescents with childhood sexual abuserelated posttraumatic stress disorder, internalizing disorders and healthy controls'. In oktober 2018 verscheen een artikel over het onderzoek van Marie-José in Behavioural Brain Research, getiteld 'General psychopathology factor and unresolved-disorganized attachment uniquely correlated to white matter integrity using diffusion tensor imaging'. In maart 2019 verscheen er een artikel over het onderzoek van Marie-José in de uitgave European Journal of Psychotraumatology, Volume 10, 2019 - Issue 1, getiteld 'Unresolved–disorganized attachment adjusted for a general psychopathology factor associated with atypical amygdala resting-state functional connectivity'. In juli 2019 verscheen er een artikel over het onderzoek van Marie-José in de online database van Journal of Traumatic Stress, getiteld 'Unresolved-Disorganized Attachment Associated With SmallerHippocampus and Increased Functional Connectivity Beyond Psychopathology'. Op 21 november 2019 is Marie-José van Hoof gepromoveerd op haar proefschrift 'Unresolved-disorganized attachment, psychopathology, and the adolescent brain'. De digitale versie van proefschrift en stellingen is te vinden op: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/80838.

De commissie stelt zich voor

Klik op de afbeelding om de volledige foto te bekijken.

De foto van Ingeborg Koelma wordt spoedig aan het rijtje toegevoegd.

Sluiten
X Zoek