Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Commissie Hilly de Roever-Bonnet Fonds

Dit kleine fonds is bestemd om wetenschappelijke projecten op het gebied van vrouwen en gezondheid-(szorg) financieel te ondersteunen. Het inmiddels ruim 10 jaar bestaande fonds heeft een grote variëteit van projecten kunnen subsidiëren. Op de website kun je korte verslagen daarvan terug vinden, alsmede de criteria waaraan een project moet voldoen.

Aarzel niet om een aanvraag in te dienen. De beoordelingscommissie is snel en slagvaardig, dus je hoort binnen een aantal weken of je aanvraag succes heeft. Hoewel op de website staat dat aanvragen vóór 1 april moeten worden ingediend, zal de commissie deze termijn voor 2016 soepel hanteren. Wie was Hilly de Roever-Bonnet?

Wie was Hilly de Roever-Bonnet?
Hilly de Roever-Bonnet (1915-2004) studeerde Geneeskunde in Utrecht en promoveerde in 1941 in Amsterdam. Als getrouwde vrouw kon ze geen vaste aanstelling krijgen en daarom koos ze voor een carrière als parasitoloog. Ze is op dat gebied bekend om haar werk over toxoplasmose. Ze combineerde een fulltime baan met een gezin met 5 kinderen. Na haar pensionering heeft ze een volledige studie kunstgeschiedenis gedaan. Voor de vnVa heeft ze veel betekend: tweemaal voorzitter, mede-initiatiefneemster voor de krant, penningmeester van de Medical Women Medical Association. In 1969 werd ze dan ook terecht erelid van onze vereniging. Ze bleef vrijwel tot haar overlijden sterk betrokken bij het wel en wee van de vereniging en heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de begeleidingscommissie van het VNVA jubileumboek: De dokter dat ben ik (1998) geschreven door Klazien Kruisheer. Als persoon was ze een inspirerend rolmodel voor jonge en oudere vrouwelijke artsen. Wij vinden het dan ook een eer dat de familie heeft ingestemd met de naamgeving van het fonds, zodat haar naam en haar werk kan blijven voortleven in onze herinnering.

Missie & Activiteiten

Het nieuwe Hilly de Roever-Bonnet Fonds heeft als doelstelling het subsidiëren van onderzoeksprojecten gericht op de positie van vrouwelijke (toekomstige) artsen en patiënten in de gezondheidszorg.

Het fonds wordt gevuld door (jaarlijkse) bijdragen van VNVA-leden.

Voorwaarden:

  • De aanvraagster dient lid te zijn van de VNVA;
  • Het project dient te beantwoorden aan de doelstelling van de VNVA;
  • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een projectbeschrijving, een CV en een begroting;
  • De maximale bijdrage bedraagt € 2000 per aanvraag. In totaal kan er per jaar € 4.000 worden toegekend;
  • Na afloop van het project dient een verslag te worden ingeleverd voor publicatie op de VNVA website en indien mogelijk een artikel in de digitale nieuwsbrief;
  • Als het project tot publicatie leidt dient de financiële steun van het fonds van de VNVA vermeld te worden.

Procedure:

  • De aanvraag- en toekenningsprocedure vindt eenmaal per jaar plaats;
  • De aanvraag dient vóór 1 april per e-mail te worden ingediend bij het secretariaat van de VNVA;
  • De aanvrager krijgt uiterlijk 1 juli bericht over toekenning of afwijzing.

Voorbeeld Activiteiten

Gehonoreerde aanvragen

2015
Toine Lagro-JanssenE-health voor de behandeling van vrouwen met stress urine-incontinentie
2014
Toine Lagro-JanssenGender and Women's Health Univeristair Medisch Centrum Nijmegen: Evaluatie van het Nijmeegs Centrum voor seksueel misbruik en geweld (SFG).

Vraagstellingen:
1. Wat zijn belemmerende en faciliterende factorenmultidiciplinaire zorg op een Centrum SFG zoals ervaren door betrokken hulpverleners en patiënten?
2. Wat zijn aantallen en kenmerken van patiënten die behandeld zijn in het Centrum SFG sinds de opening?

Lees hier de terugkoppeling van Toine Lagro-Janssen:
Patients experiences with the actue and follow up care by the Centre SFVN October 2014
Characteristics patient population and received care by Centre SFVN October 2014
Christien Klein-LaansmaOnderzoeksproject "Een internationale, pragmatische en gerandomiseerde interventiestudie naar de effecten van een homeopathische behandeling in vergelijking met gebruikelijke behandeling bij vrouwen met premenstruele stoornissen".

Lees hier de tussentijdse terugkoppeling van het onderzoeksproject van Christien Klein-Laansma.
Sluiten
X Zoek