Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Commissie Hilly de Roever-Bonnet Fonds

Dit kleine fonds is bestemd om wetenschappelijke projecten op het gebied van vrouwen en gezondheid-(szorg) financieel te ondersteunen. Het inmiddels ruim 10 jaar bestaande fonds heeft een grote variëteit van projecten kunnen subsidiëren. Op de website kun je korte verslagen daarvan terug vinden, alsmede de criteria waaraan een project moet voldoen.

Aarzel niet om een aanvraag in te dienen. De beoordelingscommissie is snel en slagvaardig, dus je hoort binnen een aantal weken of je aanvraag succes heeft. Hoewel op de website staat dat aanvragen vóór 1 april moeten worden ingediend, zal de commissie deze termijn voor 2016 soepel hanteren. Wie was Hilly de Roever-Bonnet?

Hilly de Roever-Bonnet (1915-2004) studeerde Geneeskunde in Utrecht en promoveerde in 1941 in Amsterdam. Als getrouwde vrouw kon ze geen vaste aanstelling krijgen en daarom koos ze voor een carrière als parasitoloog. Ze is op dat gebied bekend om haar werk over toxoplasmose. Ze combineerde een fulltime baan met een gezin met 5 kinderen. Na haar pensionering heeft ze een volledige studie kunstgeschiedenis gedaan. Voor de vnVa heeft ze veel betekend: tweemaal voorzitter, mede-initiatiefneemster voor de krant, penningmeester van de Medical Women Medical Association. In 1969 werd ze dan ook terecht erelid van onze vereniging. Ze bleef vrijwel tot haar overlijden sterk betrokken bij het wel en wee van de vereniging en heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de begeleidingscommissie van het VNVA jubileumboek: De dokter dat ben ik (1998) geschreven door Klazien Kruisheer. Als persoon was ze een inspirerend rolmodel voor jonge en oudere vrouwelijke artsen. Wij vinden het dan ook een eer dat de familie heeft ingestemd met de naamgeving van het fonds, zodat haar naam en haar werk kan blijven voortleven in onze herinnering.

Missie & Activiteiten

Het nieuwe Hilly de Roever-Bonnet Fonds heeft als doelstelling het subsidiëren van onderzoeksprojecten gericht op de positie van vrouwelijke (toekomstige) artsen en patiënten in de gezondheidszorg.

Het fonds wordt gevuld door (jaarlijkse) bijdragen van VNVA-leden.

Voorwaarden:

 • De aanvraagster dient lid te zijn van de VNVA;
 • Het project dient te beantwoorden aan de doelstelling van de VNVA;
 • De aanvraag dient vergezeld te gaan van een projectbeschrijving, een CV en een begroting;
 • De maximale bijdrage bedraagt € 2000 per aanvraag. In totaal kan er per jaar € 4.000 worden toegekend;
 • Na afloop van het project dient een verslag te worden ingeleverd voor publicatie op de VNVA website en indien mogelijk een artikel in de digitale nieuwsbrief;
 • Als het project tot publicatie leidt dient de financiële steun van het fonds van de VNVA vermeld te worden.

Procedure:

 • De aanvraag- en toekenningsprocedure vindt eenmaal per jaar plaats;
 • De aanvraag dient vóór 1 april per e-mail te worden ingediend bij het secretariaat van de VNVA;
 • De aanvrager krijgt uiterlijk 1 juli bericht over toekenning of afwijzing.

Voorbeeld Activiteiten

 • In 2014 promoveerde Hedwig Vos op haar proefschrift over het belang van gender bij preventie in de eerste lijn.Om erachter te komen hoe preventie nu eigenlijk in de huisartsenpraktijk terecht is gekomen, heeft zijn een witness seminar georganiseerd. Dit was mogelijk vanwege de subsidie van het Hilly de Roever-Bonnetfonds van de VNVA. Zij schreef hierover het artikel: 'Preventie in de eerste lijn' dat aanvankelijk in het Engels is gepubliceerd in het Journal of Evaluation in Clinical Practice, en recent als dubbelpublicatie in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde.
 • In 2012 vertrok Miriam de Kleijn met haar gezin en met financiële steun van de VNVA (uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds) een halfjaar naar de Verenigde Staten om onderzoek te kunnen doen bij de RAND Corporation en bij de Veterans Affairs (VA). Het onderzoek van Miriam ging over preventie van roken en leerde dat ongelijke aanpak nodig is om een gelijk resultaat te behalen. De essentie van gendersensitieve zorg! Lees hier het verslag van Miriam de Kleijn.
 • In 2009 ontving Marie José van Hoof financiele steun van de VNVA (uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds). Het artikel 'Adult attachment interview differentiates adolescents with childhood sexual abuse from those with clinical depression and non-clinical controls' is voor een bepaald onderdeel tot stand gekomen dankzij de steun uit het Hilly de Roever-Bonnetfonds. In juli 2015 verscheen er in nieuwsbrief van het Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam een interview over het onderzoek van Marie José van Hoof.
Sluiten
X Zoek