Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Ledenvergadering

De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen op het grensvlak van genderspecificiteit en gezondheidszorg.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de VNVA. Het Bestuur legt statutair tweemaal per jaar verantwoording af aan de ALV in de voorjaars- en najaarsledenvergadering. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt tevens het uitgestippelde beleid besproken.

Voor leden zijn de notulen van de ledenvergaderingen te bekijken na inloggen via SEMBLE.

Klik hier voor de sfeerverslagen van de afgelopen jaren
Vlag VNVA kl
Sluiten
X Zoek