Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Afdelingen

Voor de vereniging is Nederland ingedeeld in regio’s. Als er binnen een regio behoefte is aan een netwerk dan wordt een afdeling ingesteld. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie personen. De functies in het afdelingsbestuur zijn in ieder geval voorzitter, secretaris cq contactpersoon en penningmeester. De afdelingsleden wonen binnen de afdelingsgrenzen.

Leden behoren automatisch tot een regio en ontvangen een uitnodiging wanneer de betreffende afdeling een activiteit organiseert. Mocht men er de voorkeur aan geven op basis van de werkomgeving in een van de andere 8 afdelingen te worden ingedeeld, dan kan dit doorgegeven worden aan het secretariaat van de VNVA.

Sluiten
X Zoek