Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Wat brengt coaching je?

Door Moniek de Boer & Angelique van Dam

Coaching jong beroep
Coaching is een heel jong beroep. Zeker als je het vergelijkt met arts zijn. Dat maakt, dat artsen nog wel eens laatdunkend kunnen kijken naar het beroep van coach. Wij zijn beiden coach én arts en ervaren dagelijks de impact van coaching bij onze (voornamelijk) medische cliënten. Coaching is een belangrijke ondersteuning in het ontwikkelen van medisch leiderschap. Dus leek het ons leuk om wat informatie over het effect van coaching met je te delen.

Wat is coaching precies?
Coaching is een techniek, waarbij d.m.v. vragenstellen en teruggeven van waarneming de coachee uitgedaagd en ondersteund wordt in een door de coachee zelfgestuurd leer/ontwikkelproces. Hierbij worden alle intelligenties benut. Uitgangspunten vormen de waarden, ambities en talenten van de coachee. Door coaching treedt bewustzijnsgroei op. Dit resulteert in blijvend effectief gedrag en – door de op de toekomstgerichte doelgerichtheid – sneller resultaat. Dit is één van de facetten waarin coaching zich onderscheidt van therapie. Doordat de coachee zijn eigen bronnen leert aan te boren is het effect duurzaam en kunnen deze diverse bronnen in de toekomst opnieuw gebruikt worden.

Waarom werkt coaching?
Vanuit neurowetenschappelijk onderzoek wordt heel duidelijk aangetoond, waarom coaching zo effectief kan zijn: er worden nieuwe neurale banen gegeneerd door het creëren van nieuwe mindsets, nieuwe gewoontes en verwachtingen. https://greatergood.berkeley.edu/article/item/the_neuroscience_of_good_coaching
https://coachingfederation.org/blog/the-science-of-coaching

Uitdaging voor arts/coach
Onze grootste uitdaging in onze opleiding tot coach, was dat we echt moesten leren om niet altijd alles te willen oplossen. Terwijl je dat als arts heel erg goed hebt geleerd om juist wél te doen. In coaching gaat het echt om het antwoord van de patiënt te vinden en níet het delen van jouw tips. Want het is nog maar de vraag of dit de beste oplossing is voor deze persoon op dit moment. Dat betekent dat niet iedere vraag zich leent voor coaching, want soms willen mensen gewoon een advies.

Handicap
Een handicap voor het aanzien van het beroep van coaching is dat het geen beschermd beroep is. Dus iedereen kan zichzelf coach noemen. Er zijn zeer veel opleidingen tot coach. Dus dat betekent, dat er ook veel verschil is in kwaliteit van coaches. Zorg dus bij het zoeken naar een coach, dat het een geaccrediteerde coach is. En heb een kennismakingsgesprek, zodat je kan kijken of deze coach de juiste coach voor jou is.

In Rotterdam loopt momenteel een groot onderzoek bij ‘Challenge and support’, dat zich specifiek richt op het coachen van specialisten in opleiding. In de eerste pilot uit 2017 en 2018 blijkt, dat de groep die coaching heeft ontvangen (N=57) een significante

Toename

  • van autonomie;
  • steunende persoonlijke hulpbronnen (zoals psychologisch kapitaal en zelfcompassie).

Afname

  • in burn-out klachten (zoals uitputting).

Deze effecten blijven weg bij de controlegroep (N=57). Dit onderzoek is één van de eerste gecontroleerde effectiviteitsonderzoeken naar coaching voor medisch specialisten en specialisten in opleiding.

ICF (International Coaching Federation) heeft een heel groot internationaal onderzoek gedaan met 27.134 deelnemers uit 30 landen. De uitkomst was:

  • verbeterde communicatie vaardigheden (42%);
  • verhoogd zelfvertrouwen/zelfwaardering (40%);
  • verhoogde productiviteit (39%).

Zie de figuur hieronder:

Afbeelding1 (1)

Misschien is coaching iets voor jou?!

Sluiten
X Zoek