Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Corrie Hermannprijs winnares 2011 - Gemma Kenter

donderdag 10 november 2011

De Corrie Hermann Prijs 2011 gaat zeer terecht naar mw. Prof. Dr. Gemma G. Kenter. Zij heeft haar sporen verdiend als clinicus in de oncologische gynaecologie, als wetenschapper, als hoogleraar en als opleider. Gemma Kenter werd in 2008 binnen het LUMC de eerste vrouwelijk opleider in een klinisch specialisme. Sinds 1995 was zij waarnemend opleider voor de gynaecologie en de obstetrie. Zij leverde een bijdrage aan de organisatie en meer nog aan de inhoudelijke aspecten van de opleiding tot medisch specialist. Zo vervulde zij een prominente rol bij de vernieuwingen binnen het curriculum van de opleiding tot gynaecoloog, zowel lokaal als landelijk. Zij was lid van de centrale opleidingscommissie LUMC, lid van de commissie eindtermen en leerdoelen voor de specialistenopleiding NVOG, lid van het dagelijks bestuur van het Consilium Gynaecologicum en lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. In al deze activiteiten functioneerde zij als rolmodel voor veel vrouwelijke clinici. Gemma Kenter was lid van het bestuur van de commissie TOP van de VNVA , een commissie die zich sterk maakt voor het verhogen van het aantal vrouwen in hogere functies. Ook was zij initiatiefneemster van het vrouwennetwerk Vitaal (vrouwen in top artsen en academici Leiden) dat dezelfde doelstelling heeft binnen het LUMC. Het netwerk stimuleert en ondersteunt talentvolle vrouwen, met name wetenschappers en medici, zodat zij kunnen doorstromen naar hogere wetenschappelijke en/of leidinggevende posities. Vitaal is in 2008 erkend door de raad van bestuur van het LUMC en treedt op als hun gesprekspartner, met name met betrekking tot het carrièreperspectief voor vrouwen in het LUMC.

In 1991 is Gemma gepromoveerd op het onderwerp; “low stage carcinoma of the uterine cervix; aspects of etiology, treatment and prognosis”. Zij publiceerde de eerste fase 1 trial op het gebied van de antivirale vaccinatie therapie van het cervixcarcinoom. Gemma Kenter is groot voorstander van het preventieve vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) voor alle meisjes. Haar andere publicaties bevinden zich op het terrein van zenuwsparend opereren, de gynaecologische oncologie en de late effecten van oncologische operaties. Haar onderzoek is vaak “bench to bedside”, het is snel toepasbaar voor haar doelgroep, vrouwen met een maligniteit op gynaecologische gebied. In 2005 werd zij in Leiden benoemd tot hoogleraar met als aandachtsgebied: Immunotherapie voor gynaecologische maligniteiten.

Gemma Kenter is in augustus 2009 als hoogleraar Gynaecologische Oncologie aangesteld aan de Universiteit van Amsterdam én aan de Vrije Universiteit. Zij is hoofd van het centrum voor Gynaecologische Oncologie in Amsterdam (CGOA). Traditiegetrouw draagt een hoogleraar tijdens de oratie een toga van de desbetreffende universiteit. Omdat het protocol geen varianten kent voor een dubbele aanstelling heeft Gemma tijdens haar oratie op de toga van de VU een losse mouw bevestigd met het wapen van Amsterdam, dat prijkt op de toga’s van de UVA. Dit ‘mouwtje aanschuiven’ is gebruikelijk op de operatiekamer als de operateur of assistent niet meer helemaal steriel is aan een kant van de arm. Zij hoopt dat deze nieuwe variant van de Amsterdamse toga anderen doet volgen. Het lijkt ons een mooi symbool voor een zeer veelzijdig hoogleraar.

Gemma_Kenter_met_prijs_klein
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek