Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Corrie Hermannprijs winnares 2013 - Hedwig Vos

woensdag 28 augustus 2013

Hedwig Vos heeft de Corrie Hermannprijs 2013 ontvangen vanwege haar onvermoeibare inzet ten aanzien van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Hedwig’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema laten zien dat zij door meer aandacht voor risicofactoren en risicogedrag de gezondheid van vrouwen wil verbeteren. De resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek weet zij te vertalen naar de dagelijkse praktijk waar ze een deskundige is geworden op het terrein van de gezondheidszorg aan allochtone vrouwen. In al haar activiteiten staan ondersteuning en empowerment van vrouwen in minder gunstige posities centraal.

De VNVA geeft met het toekennen van de prijs aan Hedwig Vos aan, preventie een belangrijk en actueel thema te vinden, waarmee veel winst in de gezondheidszorg aan vrouwen te behalen valt. Na haar huisartsenopleiding doet Hedwig Vos onderzoek naar preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Preventie wordt vaak gezien als een taak van de overheid en het is niet vanzelfsprekend dat huisartsen deze rol oppakken. Zij bestudeert risicogedrag bij jonge vrouwen in relatie tot ervaren gezondheid, de relatie tussen sociaaleconomische status en risicofactoren bij middelbare vrouwen en multimorbiditeit bij oudere vrouwen. De resultaten van het onderzoek geven richting aan wat de huisarts concreet kan doen voor vrouwen op het gebied van preventie.
De kracht van Hedwig is het kunnen verbinden van public health met primary care, waardoor preventieve activiteiten de impuls krijgen die nodig is om tot werkelijk resultaat te kunnen leiden. Seksegebonden aspecten, in samenhang met genderongelijkheid, zijn een leidend motief in haar werk en nevenactiviteiten. Zo is zij voorzitter van de Stichting Yasmin, een stedelijk participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag, was zij gemeenteraadslid in Den Haag voor de PvdA met de portefeuille volksgezondheid en is zij lid van de werkgroep Vrouwen en Huisartsengeneeskunde van het Nederlands HuisartsenGenootschap. Naast medisch-inhoudelijke thema’s staat ook onderzoek naar de feminisering van de huisartsgeneeskunde op de agenda.
Hedwig Vos weet met haar activiteiten anderen te inspireren. Haar deskundige inzet zowel professioneel, wetenschappelijk als maatschappelijk vormen een voorbeeldfunctie voor anderen en een belofte voor de toekomst.

Hedwig_met_prijs_klein
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek