Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Borstkankervereniging en KWF roepen staatssecretaris op langere termijn bevolkingsonderzoek te heroverwegen

woensdag 2 december 2020

Door personeelstekort en COVID-19 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) besloten om het bevolkingsonderzoek borstkanker met een mammografie van eens in de twee jaar naar eens in de drie jaar te vertragen. Dit heeft tot gevolg dat er meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden. Borstkankervereniging Nederland (BVN) en KWF Kankerbestrijding voelen zich overvallen door dit besluit. Zij trekken aan de bel en hebben in een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) om nadere toelichting en informatie gevraagd.

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, met het idee om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Elk jaar worden er 1 miljoen vrouwen gescreend. Daarmee worden volgens het RIVM jaarlijks 1450 sterfgevallen voorkomen. Volgens het RIVM leidt de nieuwe maatregel jaarlijks tot 57 doden aan borstkanker, een toename van circa 4 procent.

Als reden voor de verschuiving van screening in het bevolkingsonderzoek borstkanker van twee naar drie jaar, worden door de staatssecretaris en RIVM arbeidsmarktproblematiek en COVID-19 opgevoerd. De arbeidsmarktproblematiek speelt echter al jaren. Dat betekent dat het RIVM en de screeningsorganisaties ruim de tijd en gelegenheid hebben gehad om aan oplossingen te werken. BVN en KWF hebben uiteraard begrip voor het feit dat COVID-19 en het tijdelijk moeten stoppen met het bevolkingsonderzoek in het voorjaar een extra uitdaging hebben opgeworpen.

In juli beloofde de staatssecretaris in een gesprek met BVN nog de patiëntenvereniging te betrekken bij besluitvorming en voorlichting rondom het bevolkingsonderzoek. Dit is niet gebeurd. Zelfs na bestudering van de stukken missen BVN en KWF inzicht in de afwegingen en overwegingen, alsook welke alternatieven als niet haalbaar zijn bestempeld.

De mededeling dat het screeningsinterval van twee naar drie jaar gaat, heeft BVN net als KWF Kankerbestrijding volledig verrast. De afgelopen dagen ontving de patiëntenvereniging talloze telefoontjes, mails en reacties via social media van ongeruste vrouwen.

BVN en KWF hopen zo spoedig mogelijk met de staatssecretaris in gesprek te gaan.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek