Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

CSW66 Update 8: onderhandelingen en planning

woensdag 23 februari 2022
0

De CSW onderhandelingen zijn in volle gang en het plannen van je deelname aan diverse interessante sessies kan beginnen. Hier wat belangrijke updates en links om iedereen op weg te helpen.

VERZOEK

 • WO=MEN verzamelt op dit moment alle door Nederlandse organisaties (mede-)georganiseerde CSW sessies. Wij zullen dit met jullie delen, op onze website en sociale media bekendheid geven, en onder de aandacht brengen van de Nederlandse delegatie.
 • Verzoek: stuur zsm informatie over jullie sessie(s) (titel, datum, tijd, registratielink) naar Lea Niewerth:l.niewerth@wo-men.nl

NGO BRIEFING EN AANBEVELINGEN

De delegatie luisterde aandachtig naar de negen pitches die een diversiteit van thema's onder de aandacht brachten. De thema's: jong vrouwelijk klimaatleiderschap, vrouwen en energiearmoede, rechten van sekswerkers, moslimvrouwen, bescherming van vrouwenrechten verdedigers en journalisten, gender responsief due diligence, betrokkenheid van gehandicapte mensen en seksuele gezondheid.

1

CSW ONDERHANDELINGSTEAM

 • Voorafgaand en tijdens de CSW onderhandelen de VN lidstaten met elkaar over een slotdocument, de Agreed Conclusions. Hierin staan aanbevelingen voor wat alle lidstaten (en andere actoren) moeten doen.
 • De EU onderhandelt namens haar lidstaten, waaronder Nederland. Dit jaar zit Nederland (samen met Malta en Hongarije) in de onderhandelingsdelegatie van de EU. Hierdoor kunnen we mogelijk nog directer invloed hebben.
 • Sanne Van de Voort, de CSW ngo vertegenwoordiger dit jaar, zit ook in de delegatie en mag bij de onderhandelingen zitten. Hierdoor kan zij de CSW Kerngroep goed op te hoogte houden.

CSW SLOTDOCUMENT: AGREED CONCLUSIONS

 • Het eerste concept van het slotdocument, de Zero Draft van de Agreed Conclusions, is begin februari uitgekomen. Veel mensen in de CSW Kerngroep hebben hier input op geleverd die wij vanuit WO=MEN hebben verzameld en gedeeld met de delegatie. De delegatie was erg dankbaar voor de gedetailleerde en zeer relevante input.
 • Op 24 februari verwachten we een nieuwe versie van het onderhandelingsdocument en zal de kerngroep dus weer hard aan het werk moeten.
 • Dit is voor het eerst dat de CSW de klimaatcrisis, milieu en rampenbestrijding als hoofdthema’s heeft. Hierdoor is er ook veel kans om nieuwe input te leveren en ruimte voor de lidstaten om inderdaad met elkaar te onderhandelen over wat ze op papier willen zetten. Het is dan ook erg fijn dat wat nieuwe mensen met relevante expertise zich hebben aangesloten bij deze groep en de kerngroep!

CSW METHODS OF WORK

 • Dit jaar onderhandelen de lidstaten ook over de Methods of Work – de afspraken over hoe de CSW georganiseerd wordt. De kerngroep heeft ook hier een Zero Draft op ontvangen.
 • De EU zet in op het doorgaan met de huidige Methods of Work. Ze willen het document liever niet volledig opengooien omdat ze verwachten dat de kans groot is dat nieuwe afspraken een achteruitgang zouden betekenen ten opzichte van de huidige afspraken. De rol van het maatschappelijk middenveld zou hierbij juist verder kunnen worde ingekrompen, is hun vrees.
 • Wij hopen natuurlijk op een sterker document, met grotere erkenning van en mogelijkheden voor betekenisvolle deelname van ngo’s. We hebben eerder al input hierop ingeleverd aan de delegatie. Deze input houdt de delegatie achter de hand, mochten de onderhandelingen toch doorgaan op alle onderdelen van het document.

Op 4 februari organiseerde het NGO CSW Forum samen met Denemarken en Costa Rica een "public hearing" over de Methods of Work. WO=MEN en enkele van jullie waren hier ook aanwezig. Denemarken en Costa Rica, beide leiders in de #UNMuteCivilSocietycampagne, hebben beloofd de input te delen met de deelnemers en te gebruiken in het onderhandelingsproces van de Methods of Work.

2

NEW YORK OF NIET?

 • UN Women vraagt ngo’s om NIET naar New York te reizen voor de CSW. Het is nog niet duidelijk of ngo’s die in New York zijn (en ECOSOC status hebben) überhaupt toegang kunnen krijgen tot het VN gebouw tijdens de CSW.
 • Overheidsdelegaties mogen met een beperkt aantal mensen komen. De onderhandelingen voor de Agreed Conclusions vinden dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, naar verwachting wel in New York plaats. We verwachten dus dat onze ngo vertegenwoordiger, Sanne Van de Voort van WECF, wél naar New York zal reizen!
 • De meeste bijeenkomsten tijdens de CSW zijn volledige virtueel of hybride.
  - Het formele CSW programma staat hier.
  - Alle formele side-events zijn volledig virtueel. Het voordeel hiervan is dat deze sessie nu ook toegankelijk zijn voor organisaties die geen ECOSOC status hebben. UN Women verwacht het programma van de side events volgende week online te zetten.
  - De jaarlijkse briefing van de Nederlandse delegatie aan het begin van de CSW zal virtueel zijn.
  - De dagelijkse CSW briefings door ons georganiseerd zullen virtueel zijn.

CSW66 (14-25 MAART 2022)

 • Organisaties met ECOSOC status kunnen zich hier aanmelden voor de CSW66 e-maillijst van de VN.
 • Je hoeft je NIET te registreren om formele CSW sessies te volgen (virtueel).
 • Je hebt dus ook GEEN ECOSOC status nodig dit jaar om (virtueel, gratis) deel te nemen.

NGO CSW66 FORUM (13 - 25 MAART 2022)

 • Het volledige NGO CSW66 Forum is virtueel. Registratie (gratis): hier.
 • Het programma is beschikbaar op de website en de NGO CSW66 Forum app.
 • Op de NGO CSW66 Forum website staan veel relevante materialen voor als je nog niet zo bekend met de CSW.
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek