Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Deel uw ervaringen met Scientific Harassment

donderdag 30 augustus 2018

Al jarenlang ontvangt het LNVH berichten uit het veld met betrekking tot het (opzettelijk) dwarsbomen van de carrière van wetenschappers. Het gaat dan om zaken als: het stelen van data, (onterechte) auteurschappen op publicaties, achterstelling bij het toekennen van management- en onderzoekstaken, het opzettelijk zwart maken of juist onzichtbaar maken van personen bij bijvoorbeeld commissies, het (negatief) beïnvloeden van de omgeving, het dwarsbomen van onderzoeksprocessen et cetera. Het LNVH definieert dit soort obstructie in het uitvoeren van wetenschap als Scientific Harassment*. Om meer inzicht te krijgen in dit concept, doen Prof. Marieke van den Brink, Prof. Yvonne Benschop en Marijke Naezer (Radboud Universiteit, Nijmegen), in opdracht van het LNVH, een exploratief kwalitatief onderzoek.

In dit onderzoek staan de ervaringen van vrouwelijke wetenschappers centraal. Door het verzamelen van concrete casussen op basis van ervaringen uit de praktijk hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in praktijken rondom Scientific Harassment. We roepen u daarom op om uw ervaringen met Scientific Harassment met de onderzoekers te delen. U kunt uw reactie per mail sturen naar Marijke Naezer (of anoniem per post: Radboud Universiteit, t.a.v. Marijke Naezer, postbus 9104, 6500 HE Nijmegen), graag vóór 31 oktober. Bij voorkeur graag uw casus zo uitgebreid mogelijk beschrijven; hier bieden we een aantal (niet noodzakelijke) richtlijnen daarvoor.

Mocht u (liever) uw verhaal willen toelichten in een interview met de onderzoekers, dan kunt u dit aangeven. De verhalen worden volledig anoniem en vertrouwelijk verwerkt en zullen uitsluitend met expliciete toestemming en niet herleidbaar worden gepubliceerd.


*Het begrip Scientific Harassment dient niet te worden verward met sexual harassment

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek