Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Een nieuw leerboek over sekse en gender voor medisch specialistische opleidingen

woensdag 13 september 2023

Eind september 2023 verschijnt het leerboek Sekse en gendersensitieve geneeskunde voor medisch specialisten onder reactie van Toine Lagro-Janssen, Loes Visser en Annelies Bos.
In 32 hoofdstukken worden onderwerpen uit het hele domein van de geneeskunde door deskundige specialisten op het terrein van sekse en gender beschreven.

Een algemeen deel beschrijft wat een sekse-en gendersensitieve geneeskunde inhoudt, de gebruikte begrippen, man-vrouw verschillen in zorggebruik, de stand van zaken in sekse-en gender onderzoeksbeleid, onderzoeksinstrumenten naar gender, en het implementatieproces van een sekse-en gendersensitieve geneeskunde in onderwijs en opleiding.

Het tweede deel gaat over klachten en aandoeningen. Het gaat in op man-vrouw verschillen bij diabetes mellitus, COPD, hartfalen, ischemische hartziekten, pijn en pijnstilling, spondylartritis, migraine, het overactieve blaassyndroom, SOA, seksualiteit en een aantal voor alle medici belangrijke psychiatrische ziektebeelden als eetstoornissen, depressie, ADHD en autismespectrumstoornissen.

Tot slot komen in de Capita Selecta sekse- en genderaspecten aan bod over de volgende onderwerpen: erfelijke aandoeningen, variaties in de geslachtelijke ontwikkeling en genderincongruentie, de hersenen, infectieziekten, auto-immuunziekten, naast kanker, leefstijl, global health, arbeid, intiem partner geweld, seksueel misbruik en farmacotherapie.
Na publicatie van het hele leerboek zullen een aantal hoofdstukken in SDMO, het digitaal Kenniscentrum Sekse en Diversiteit in het Medisch Onderwijs, worden gearchiveerd en daar ook verkrijgbaar zijn.
Voor vragen over SDMO: raadpleeg Doreth Teunissen, emailadres: doreth.teunissen@radboudumc.nl

Handboek Sekse- en gendersensitieve geneeskunde-DEF voorzijde
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek